Emiero kyselyjen metodologia

Ihmiset ovat huomanneet jo kauan sitten, että he ovat erilaisia. Samalla kun kehitetiin kasvien ja eläinten luokittelun järjestelmät, on kehittynyt ihmisten luokittelun järjestelmä, jonka perusteella voidaan ennakoida muiden reaktiot ja ymmärtää ne.

Emiero kyselyt mittaavat psykologisia preferenssejä siitä, kuinka ihmiset käsittävät ympäröivää maailmaa ja tekevät päätöksiä. Preferenssit on otettu Carl Gustav Jungin typologisesta teoriasta, josta kerrotaan hänen kirjassaan Psykologiset tyypit (julkaistu vuonna 1921). Jung uskoi, että meillä on neljä psykologisia perustoimintoa, joiden avulla koemme maailman: tunne, intuitio, suhtautuminen asioihin ja ajattelu.

Nettisivun toinen tavoite on auttaa myös ihmisiä, jotka ovat menettäneet työnsä, ja joilla on ongelmia uuden työpaikan löytämisessä. Suorittamalla testin typologian määrittelemiseksi he voivat selvittää, mitkä muut alat he voisivat tuntea omiksi, ja parantaa sillä mahdollisuuden löytää uuden työpaikan.

Kaikki tulokset kuten myös typologioiden ja ammattien kuvaukset perustuvat Michal Čakrtin kirjaan Personaalinen ja persoonallisuuden typologia, uravalinta ja menestys (2010).

Mikä työ sopii sinulle parhaiten?

Emiero kyselyn kautta saat vastauksen kysymyksellesi. Täyttämällä pidempää kyselyä saat tarkkaampi vastaus.

TARKKA KYSELY 60 kysymystä NOPEA KYSELY 20 kysymystä

Kyselyn täytämällä saat ilmaiseksi nähdä ammattien listan lisäksi myös tutut henkilöt, jolla on tai oli sama typologia kuin sinulla.

Missä tätä metodiikkaa käytetään?

Emiero kyselyt ovat hyvin suosittuja ja laajasti käytössä, koska niiden avulla voidaan tarkasti ja havainnollisesti tutustua ihmisten käyttäytymisen keskeisiin ominaisuuksiin. Ne auttavat ihmisiä ymmärtämään vahvuuksiaan ja selittämään myös heidän heikkouksiaan.

Emiero kyselyt voivat helpottaa monta päätöstä. Ne auttavat ihmisiä mm. oikean opiskeluaineen, koulun tyypin tai ammatin valinnassa, rakentamaan ihmissuhteita sekä myös auttavat tulla toimimaan muiden ihmisten kanssa.

Jokaisella tyypillä on omia ja ainutlaatuisia vahvoja puolia. Samalla jokaisella ihmisellä on sokeita pisteitä ja heikompia puolia, joista kannattaa olla tietoinen.