Käsityöläinen ISTP

Introversion - itsennäinen, riipumaton, varovainen, rauhallinen
Sensing - käytännölinen, taitava, traditionaalinen, perusteellinen
Thinking - looginen, asiallinen, pragmaattinen, rationaalinen
Perceiving - objektiivinen, sopeutuva, spontaani, kevytmielinen

7 %

Ihmiskunnassa on noin
7% Käsityöläinen typologian edustajaa.

Mikä työ sopii sinulle parhaiten?

TARKKA KYSELY 60 kysymystä NOPEA KYSELY 20 kysymystä

Emiero kyselyn täyttämällä saat selväksi, minkälaisia ammatteja sopivat sinulle parhaiten ja mitkä tulee sinun päinvastoin vältellä.

Perusominaisuudet:

  • Korkeasti logisia
  • Oppivat mielellään kokemuksesta
  • Keskittyneitä toimintaan
  • Hyvin realistisia ja käytännöllisiä
  • Tykkäävät jännityksestä ja uusista kokemuksista
  • Itsevarmoja ja huolettomia

Typologian kuvaus - Käsityöläinen

Niille ihmisille, joita on maailmassa noin 7%, on elämä taideteos. Melkein aina voidaan sanoa, että he kokeilevat kaiken vain kerran. Yksinäisen seikkalijan tehtävä sopii heille hyvin. Osaavat ottaa riskin enemmän kuin muiden typologioiden edustajia siitä huolimatta, että heidän toisinaan ja osan niistä jopa aika usein tulee maksaa aika kovan hinnan.

Usein voidaan huomata, että ne lähtevät „taisteluun“, vaikka mahdollisuus voittaa sen on tosi pieni. He vaativat saada jännitystä ja adrenaliinia. ISTP:t eivät osa sanoa, miksi heidän tulisi keskustella jonkun kanssa. Tykkäävät esimerkiksi laskuvarjohypystä, hyppäämisestä veteen korkeasta paikasta, surffaamisesta vaaralisimissa aaloissa yms. Niiden joukosta onnistuu löytää myös kriisijohtajat, jotka osaavat pelastaa firman vararikosta omistajien kiitosten ja maineen etsimättä.

ISTP-ien halussa on usein monimuotoisia työkaluja ja koneita kellosepän kierrätapista alkaen ja ääntä nopeampi hävittäjään loppuen. Työkalut ja koneet houkuttelevat heitä jo varhaislapsuudesta. He „leikkivät“ kalujen kanssa henkilökohtaisen halun perusteella, ei suunnitelmien tai ulkoisten aikataulujen mukaan.

ISTP:t osaavat myös kovasti vastustaa auktoriteetille ja hierarkialle, jos heidän mielestään ne eivät ansaitse kuuliaisuutta. Alisteisuus ja ylemmyys näyttävät heille turhaana ja anakronismina. Heidän vastustus ei ole aktiivinen vastarinta vaan kylmä välinpittämättömyys ja sivuttaminen.

He antavat psyykisen energian lähinnä subjektiiviseen arvaamiseen ja sinne mikä informaatiot etupäässä tarkoittavat heille. He eivät puhu paljon. Samalla nopeasti kuin pyrkivät tehdä jotain osaavat epäodotetusti perääntyä siitä.

Mahdollisuus vaikuttaa heitä hetkissä, kun jotain ideaa syntyi heidän mielessä, on minimaalinen. Samalla tavalla kuin ISFP-t komunikoivat pääasiallisesti teoissa yrittämättä kehittää verbaalikyvyn. Heidän sielu on suunnattu enemmän käsityöläisesti kuin tieteellisesti.

Pianonsoittoa opitaan tavallisesti harjoittamalla nuotit ja sävelasteikot. ISTP:t ei kuitenkaan hyväksy tätä, he eivät halua harjoitella sävelasteikkoja vaan suoraan sävellyksiä. He ovat loistavia sovelletuissa tieteissä, insinöörin alueilla, mekaniikassa ja pystyvät menestyä myös lakimiehinä tai sijoitustutkijoina. Sen vuoksi voi olla olemassa paljon maailmassa tutuja muusikkoja, näyttelijöitä ja taitelijoita yleisesti, jotka eivät tunne nuotteja tai eivät koskaan käyneet ammattikoulussa. Sama asia liityy myös moniin käsityöläisiin ja ylipäänsä mestareihin aloilla, joissa tarvitaan manuaalista taitoa.

ISTP on tyyppilisempi miehille. ISTP on tyyppillisempi miehille. Naiset, joilla on ISTP typologia, pystyvät monta kertaa käyttää vahvoja puoleitansa töissä kuin kotona. Miehiä eivät helposti hyväksyä naista, joka tekee „mieshomman“ parempi kuin ne. Näillä naisilla voivat olla ongelmia löyttää partnerin ja jäivät usein yksin. Sen takia voi tapahtua, että he „menevät naimisiin“ oman harrastuksen tai työn kanssa. Niitä voidaan löytää niin erilaisista töistä, kuten vaikka suojelualueen hallinoija, traumatologinen kirurgi, tutkiva journalisti, poliisin tutkintayksikön työntekijä, urheiluvalmentaja.

ISTP-n vahvoille puoleille kuuluu kyky motivoida itseä, käynnistää itseä ja tehdä täysin itsenäistä työtä. He eivät tarvitse valvonnan ja jopa inhoavat sitä. Useimmiten lopettavat asioita ajoissa, mutta heidän aika ja päivämäärä ei ole välttämättä sama kuin teidän. He inhoavat esteitä ja struktuureja, kuten sitovia aikatauluja, verkkokaavioita tai kriittisen-polun menetelmiä.

ISTP:t eivät ymmärrä, että ihmisen ei tule aina tehdä jotain ammattllisesti jotta ymmärtäisi ja hallitsisi sitä. He eivät mielellään sovi sen kanssa, että ohjaajan ei pitänyt olla loistava näyttelijä, jotta osaisi sanoa mitä roolien esittäjien täytyy tehdä eikä hieno näytelmäkirjailija, jotta tunnistaisi hyvää näytelmää.

Heidän keskittyminen toimintaan joskus estää ajattelemista eteenpäin. ISTP:t ovat omaperäisiä. Ilman niitä maailma ei olisi ollut täydellinen. Heillä on usein vaikea löytää oikean paikan. Asioissa, joita osaavat suorittaa hyvin, ovat kuitenkin korvaamattomia ja voittamattomia.

Jos ITP:t menettävät tasapainosta, voivat alkaa puolustaa itseä, olla traagisia, ujoja, herkkätunteisia, hysteerisia, haluttomia, itsepäisiä ja juroja. He voivat vältellä ihmisiä ja seuraa yleisesti ja kääntyä sisäänpäin. Ennemmin kuin todellisuus voi heillä tulla esiin tunteita ja ajatuksia. Vaarallisena on, että he sivuuttavat tosiasiat, tiedot ja faktat, jotka eivät vastaa heidän teorioihin ja mielipiteisiin.

Heidän persoonaton orientoituminen voi esiintyä monissa muodoissa, ujoudesta alkaen ja antisosiaalisiin näkökantoihin ja käytäytymiseen loppuen. Ensimmäisessä tapauksessa voi syynä olla heidän heikko sosiaalinen kyky ja kääntyminen sisäänpäin. Toisessa tapauksessa voivat olla kyseessä sulkeutuneita eristettyjä outoja henkilöitä, jotka näyttävät välinpitämättöminä jokapäiväisille ongelmille, mutta heitä voidaan käyttää eri ideologioiten hyväksi.

Ihmissuhteissa saavat olla „musta-valkoisia“, mikä pidetään primitiivisen ajattelutavan ilmaisuna. He eivät ymmärrä mitä muut tuntevat ja sen tulee selittää niille hyvin yksinkertaisesti. Sen takia voi tapahtua, että he reagoivat muiden ihmisten tarpeille ja toivomuksille tahdittomasti ja tunteettomasti.

Mikä työ sopii sinulle parhaiten?

TARKKA KYSELY 60 kysymystä NOPEA KYSELY 20 kysymystä

Emiero kyselyn täyttämällä saat selväksi, minkälaisia ammatteja sopivat sinulle parhaiten ja mitkä tulee sinun päinvastoin vältellä.