Käsityöläinen ISTP

Introversion - itsenäinen, riippumaton, varovainen, rauhallinen
Sensing - käytännöllinen, taitava, perinteinen, perusteellinen
Thinking - looginen, asiallinen, pragmaattinen, järkevä
Perceiving - objektiivinen, sopeutuva, spontaani, kevytmielinen

7 %

Ihmiskunnassa on noin
7% Käsityöläinen typologian edustajia.

Mikä työ sopii sinulle parhaiten?

TARKKA KYSELY 60 kysymystä NOPEA KYSELY 20 kysymystä

Täyttämällä Emiero kyselyä voit selvittää, minkälaisia ammatteja sopivat sinulle parhaiten ja mitkä sinun kannattaisi välttää.

Perusominaisuudet:

  • Erittäin loogisesti ajattelevia
  • Oppivat mielellään kokemuksesta
  • Keskittyvät toimintaan
  • Hyvin realistisia ja käytännöllisiä
  • Pitävät jännityksestä ja uusista kokemuksista
  • Itsevarmoja ja huolettomia

Typologian kuvaus - Käsityöläinen

Niille ihmisille, joita on maailmassa noin 7%, elämä on taideteos. Voidaan melkein sanoa, että he kokeilevat kaiken vain kerran. Heille sopii yksinäisen seikkailijan rooli. He osaavat ottaa muiden typologioiden edustajia enemmän riskejä huolimatta siitä, että he toisinaan ja joskus jopa melko usein joutuvat maksamaan siitä kovan hinnan.

He lähtevät usein ”taisteluun” vaikka voittamisen mahdollisuus olisi vain pieni. He saavat voimaa jännityksestä ja adrenaliinista. ISTP:t eivät tiedä, miksi heidän tulisi keskustella jonkun kanssa. He pitävät esimerkiksi laskuvarjohypystä, veteen hyppäämisestä korkeasta paikasta, surfaamisesta kun aallot ovat vaarallisia jne. Niiden joukosta voidaan löytää myös kriisijohtajat, jotka osaavat pelastaa firman vararikosta, mutta eivät kaipaa mainetta tai omistajien kiitosta.

ISTP:t osaavat käsitellä erilaisia työkaluja ja koneita erinomaisesti, oliko kyseessä sitten kellohana tai hävittäjä. Työkalut ja koneet houkuttelevat heitä jo varhaislapsuudesta. Heidän ”leikkinsä” työkaluilla perustuu impulsseihin eikä suunnitelmiin tai aikatauluihin.

ISTP:t osaavat myös kovasti vastustaa auktoriteetteja ja hierarkiaa, jos heidän mielestään ne eivät ansaitse tottelevaisuutta. Alaisuus ja ylemmyys ovat heille turhia ja vanhanaikaisia käsitteitä. Heidän kapinansa ei ole aktiivinen vastarinta vaan välinpitämättömyys ja sivuttaminen.

He suuntavat psyykkisen energiansa lähinnä subjektiiviseen harkintaan ja sen selvittämiseen, miten faktat ja tiedot vaikuttavat heihin. Heidän ilmaisunsa on niukka. Yhtä nopeasti kun he hyökkäävät jonkun tehtävän kimppuun, he voivat myös jättää sen kesken ja vetäytyä.

Heihin ei kannata pyrkiä vaikuttamaan silloin kun heidän mieleen on juolahtanut jotain, sillä onnistumisen mahdollisuudet ovat pienet. Samalla tavalla kuin ISFP:t, he kommunikoivat pääasiallisesti tekojen kautta ja he eivät pyri kehittämään suullisia kommunikaatiotaitojaan. Heidän mieli on suunnattu enemmän käsityölle kuin tieteelle.

Pianonsoittoa opitaan tavallisesti harjoittelemalla nuotteja ja sävelasteikkoja. ISTP:t eivät kuitenkaan tunne tätä menetelmää, sillä he eivät halua harjoitella sävelasteikkoja vaan suoraan sävellyksiä. He ovat loistavia ammatillisessa tieteessä, tekniikan aloilla, mekaanikkoja ja voivat menestyä myös lakimiehinä tai sijoitusanalyytikkoina. Sen vuoksi maailmassa voi olla paljon tunnettuja muusikkoja, näyttelijöitä ja taitelijoita, jotka eivät tunne nuotteja tai eivät ole koskaan käyneet musiikkikoulussa. Tämä koskee myös monia käsityöläisiä ja ylipäänsä mestareita aloilla, joissa tarvitaan eräänlaista fyysistä, kuten esimerkiksi käsityö taitoa.

ISTP typologia on yleisempi miehille. Naiset, jotka edustavat ISTP typologiaa, pystyvät käyttämään vahvoja puoliaan helpommin töissä kuin kotona. Mutta miehet eivät hyväksy naista, joka tekee ”miehen homman” paremmin kuin he. Näille naisille kumppanin löytäminen voi olla haastava ja he jäivät muita tyyppejä useammin yksin ja ”menevät naimisiin” työn tai harrastuksen kanssa. Heidät löytää erilaisista ammateista, kuten esimerkiksi luonnonsuojelualueen johtajana, traumatologian asiantuntijana, tutkivana journalistina, poliisin tutkintayksikön työntekijänä tai urheiluvalmentaja.
ISTP:n vahvuuksiin kuuluu kyky motivoida itseään, olla oma-aloitteinen ja tehdä täysin itsenäistä työtä. He eivät tarvitse valvontaa ja jopa inhoavat sitä. Useimmiten he saavat työnsä päätökseen ajoissa, mutta heidän käsityksensä ajasta ja kestosta eivät välttämättä ole samoja kuin sinun. He inhoavat esteitä ja rakenteita, kuten sitovia aikatauluja, prosessikuvauksia tai kriittisen-polun menetelmiä.

ISTP:t eivät ymmärrä, että ihmisen ei aina tarvitse ”tehdä” jotain asiaa, jotta sen voi ymmärtää tai tuntea. He eivät mielellään hyväksy sitä, että ohjaajan ei tarvinnut olla loistava näyttelijä määrittääkseen, mitä näyttelijöiden tulisi tehdä. Ihmisen ei myöskään tarvitse olla loistava näytelmäkirjailija tunnistaakseen hyvän näytelmän.

Heidän keskittyminen asioiden logiikkaan joskus estää heitä näkemästä positiivisia asioita. Heidän on myös vaikea ajatella inhimillistä puolta ja esimerkiksi arvostaa tai kehua muita. Heidän suuntautuminen toimintaan estää heitä näkemästä eteenpäin ISTP:t ovat omaperäisiä. Ilman heitä maailma ei olisi koskaan valmis. Heille on usein vaikea löytää sopivaa paikkaa. Lyhyesti sanottuna, he ”eivät sovi”. Asioissa, jotka he osaavat, he ovat kuitenkin korvaamattomia ja voittamattomia.

Jos ITP menettää tasapainonsa, hän voi alkaa puolustaa itseään, olla traaginen, ujo, herkkätunteinen, hysteerinen, haluton, itsepäinen ja arka. He voivat vältellä ihmisiä ja seuraa yleisesti ja kääntyä sisäänpäin. Ennemmin kuin todellisuus heitä houkuttavat tunteet ja ajatukset. Vaarana on, että he sivuuttavat tosiasiat, tiedot ja faktat, jotka eivät vastaa heidän teorioita ja mielipiteitä.

Heidän persoonaton suuntautuminen voi esiintyä eri muodoissa, ujoudesta yhteiskunnanvastaisiin näkökantoihin ja käyttäytymiseen. Ensimmäisessä tapauksessa olemme tekemisissä ihmisen kanssa, joka on naiivi tai sosiaalisesti kömpelö sekä itsekeskeinen. Toisessa tapauksessa voivat olla kyseessä sulkeutuneita eristettyjä outoja henkilöitä, joita jokapäiväiset asiat eivät kiinnosta, mutta joita voidaan käyttää eri ideologioiden hyväksi.

Ihmissuhteissa he voivat olla ”mustavalkoisia”, mikä pidetään primitiivisen ajattelutavan ilmaisuna. He eivät ymmärrä mitä muut tuntevat ja se täytyy selittää heille hyvin yksinkertaisesti. Sen takia voi käydä niin, että he kokevat, että he käyttäytyvät muiden tarpeita ja toiveita kohti ajattelemattomasti ja tunteettomasti.

Mikä työ sopii sinulle parhaiten?

TARKKA KYSELY 60 kysymystä NOPEA KYSELY 20 kysymystä

Täyttämällä Emiero kyselyä voit selvittää, minkälaisia ammatteja sopivat sinulle parhaiten ja mitkä sinun kannattaisi välttää.