Tarkastaja ISTJ

Introversion - itsenäinen, riippumaton, varovainen, rauhallinen
Sensing - käytännöllinen, taitava, perinteinen, perusteellinen
Thinking - looginen, asiallinen, pragmaattinen, järkevä
Judging - organisoitu, järjestelmällinen, päättäväinen, sinnikäs

6 %

Ihmiskunnassa on noin
6% Tarkastaja typologian edustajia.

Mikä työ sopii sinulle parhaiten?

TARKKA KYSELY 60 kysymystä NOPEA KYSELY 20 kysymystä

Täyttämällä Emiero kyselyä voit selvittää, minkälaisia ammatteja sopivat sinulle parhaiten ja mitkä sinun kannattaisi välttää.

Perusominaisuudet:

  • Keskittyvät yksityiskohtiin ja faktoihin
  • Realistisia
  • Heitä kiinnostaa nykyaika enemmän kuin tulevaisuus
  • Huomaavaisia, mutta vähän subjektiivisia
  • Heitä kiinnostaa sisäinen maailma
  • Loogisia ja käytännöllisiä
  • Järjestelmällisiä ja organisoituneita

Typologian kuvaus - Tarkastaja

Tämän typologian edustajia ihmiskunnassa on noin kuusi prosenttia. Heitä kuvaillaan tavallisesti ”järkevinä”, rationaalisina, persoonattomina ja erittäin realistisina ja luotettavina. He ovat päättäväisiä ja ryhtyvät nopeasti tuumasta toimeen. Toisaalta ihmissuhteissa tahdikkuus ja empatia eivät kuulu heidän vahvuuksiin. Useimmiten he eivät käsitä omien päätösten ja tekojen vaikutusta muihin. ISTJ:t ovat ikään kuin pilareita, joihin voidaan tukeutua. Sana, jota he todella ymmärtävät, on velvollisuus. Miehet pitäisivät enemmän siitä, jos naiset eivät kävisi töissä, vaan hoitaisivat kotia ja lapsia, mutta he hyväksyvät, kun naiset päättävät toisin, mikäli se ei aiheuta haasteita kotivelvollisuuksien kanssa.

ISTJ:t joskus kehittävät omia arviointeja niin, että on mahdollista erottaa impulssit toisistaan ilman, että he yhdistäisivät niitä omiin tarpeisiinsa tai vaatimuksiin, joita he edellyttävät muilta. Kun he eivät pääse eteenpäin, heistä voi tulla epätoivoisen tiukkia ihmisiä, jotka eivät pysty sopeutumaan. Tämä tapahtuu, kun he yrittäessään olla vakaita ja päättäväisiä, siirtyvät loogisesta ekstroverttisesta ajattelusta sisäänpäin kääntyneisiin tunteisiin.

ISTJ:t arvostavat hierarkiaa kotona, työssä ja myös kaveripiirissä. Miehet ovat melko patriarkaalisia. Alaisina työssä he ovat tietoisia auktoriteetista, joskus siinä määrin, että voivat pidättäytyä omasta aloitteestaan, kunnes se "siunataan" ylhäältä. He inhoavat, kun joku vastustaa heitä tai ei noudata sääntöjä. Esimiehinä he voivat joskus vaikuttaa perfektionisteilta. He asettavat selkeitä käyttäytymisen sääntöjä alaisille ja myös lapsille, ja vaativat heitä noudattamaan niitä. Kapinallisten henkilöiden on vaikea tulla toimeen heidän kanssaan - ja päinvastoin.

ISTJ:t eivät kunnioita pröystäilyä – heidän mielestään se ei ole soveliasta: kielessä, pukeutumisessa, elämäntavalla, syömisellä, juomisella tai kumppanin valinnassa. He pitävät siisteydestä, maltillisuudesta, hyvästä järjestelystä ja hyödyllisyydestä niin työssä kuin kotona. Kohtuullisten tarpeidensa täyttämiseksi he järjestävät asiat niin, että ne kestävät, ovat käytännöllisiä, toimivia ja laadukkaita, mutta eivät välttämättä muodissa. He liittyvät usein erilaisiin järjestöihin, klubeihin, seuroihin, joskus erityisesti miehille tai naisille tarkoitettuihin. Niissä yhdistyksissä he joskus luopuvat jäykkyydestään ja pystyvät jopa muuttamaan ilmaisutapaansa. He arvostavat rituaaleja eri tilanteissa, esimerkiksi vuosipäivinä.

ISTJ:tä ei ymmärrä kovin helposti. Koska he ovat hiljaisia, mietiskeleviä ja vastuullisia, he haluavat olla valmistautuneita ennen kuin tekevät jotain. Tämän vuoksi he voivat näyttää muille pikkutarkoilta ja varovaisilta, tylsiltä työnarkomaanilta. ISTJ:t eivät yleensä käsittele meriittejä, koska he pitävät niitä ilmeisinä ja heidän mielestään melko riittämättöminä. He yksinkertaisesti täyttävät velvollisuutensa ja sitoumuksensa.

Ei ole täysin oikein nähdä heissä vain konservatiivisia ihmisiä ja uskollisia traditionalisteja. ISTJ:t ovat asteittaisen, huomaamattoman, mutta sitäkin päättäväisemmän ja itsepintaisemman parannuksen ja muutoksen mestareita. He säätävät jotain täällä ja vievät jotain sinne; paranevat muita asioita muualla ja samalla he pitävät kiinni parhaista käytännöistä huomaamatta kuinka taitavasti he selviytyivät olemassa olevasta ongelmasta.

Monilla heistä on vain vähän ymmärrystä markkinoiden oikuista. He eivät ymmärrä, miksi asiakkaat tekevät päätöksensä vaikeasti ymmärrettävien ja aineettomien asioiden, kuten tuotteen mielikuvan, ulkonäön, pakkauksen jne. perusteella.
Onneksi suurin osa hyvistä ISTJ:stä pystyy hallitsemaan tunteiden puutteen tällä alueella ja he jättävät näiden asioiden hoidon mielellään muille, vaikka he salaa ajattelevatkin, että mainokset ja kaikki niiden ympärillä olevat asiat ovat turhia.
Käytännönläheisinä ihmisinä he tarvitsevat pysyvät suunnitelmat, tarkat ohjeet ja ymmärrettävät tavoitteet. Näissä olosuhteissa ne ovat tehokkaimpina. Tuntemattomat asiat ja epävarma tulevaisuus voivat aiheuttaa heille stressiä. Kyky viedä asioita loppuun asti ajoissa ja pienillä kustannuksilla on heille paras suositus johtaviin ja vastuuta vaativiin tehtäviin.

Mikä työ sopii sinulle parhaiten?

TARKKA KYSELY 60 kysymystä NOPEA KYSELY 20 kysymystä

Täyttämällä Emiero kyselyä voit selvittää, minkälaisia ammatteja sopivat sinulle parhaiten ja mitkä sinun kannattaisi välttää.