Säveltäjä ISFP

Introversion - itsenäinen, riippumaton, varovainen, rauhallinen
Sensing - käytännöllinen, taitava, perinteinen, perusteellinen
Feeling - huolehtiva, antelias, herkkä, suojeleva
Perceiving - objektiivinen, sopeutuva, spontaani, kevytmielinen

5 %

Ihmiskunnassa on noin
5% Säveltäjä typologian edustajia.

Mikä työ sopii sinulle parhaiten?

TARKKA KYSELY 60 kysymystä NOPEA KYSELY 20 kysymystä

Täyttämällä Emiero kyselyä voit selvittää, minkälaisia ammatteja sopivat sinulle parhaiten ja mitkä sinun kannattaisi välttää.

Perusominaisuudet:

  • Erittäin tietoisia ympäristöstään
  • Suosivat konkreettisia ja käytännöllisiä tietoja
  • Eivät pidä abstraktisista, teoreettisista tiedoista
  • Sulkeutuneita ja vaiteliaita
  • Mielellään oppivat käytännön esimerkkien avulla
  • Kaipaavat paljon omaa tilaa
  • Eivät pidä ristiriidoista ja konflikteista

Typologian kuvaus - Säveltäjä

ISFP on lähinnä kiinnostunut tietystä todellisuudesta. He tietävät, mitä tilanne vaatii ja osaavat reagoida sopivalla tavalla. ISFP:t, joita on noin 5% maailmassa, pitävät taiteesta. Tähän typologian kuuluivat monia taitavia maalareita, säveltäjiä, kapellimestaria tai tanssijoita.

Syvien merkitysten etsiminen ei ole heidän vahva puolensa. He eivät ole kiinnostuneita abstrakteista käsitteistä, tieteestä tai teorioista, eivätkä myöskään palvelusta, perinteestä tai säännöllisyydestä. ISFP ei valmistaudu eikä suunnittele. Hän vain tekee asioita.

Kun he tuntevat sisäisen impulssin, he kiinnittyvät siihen kuin magneetti ja sotkeutuvat siihen kuin pyörteeseen. Kun ”mestari” on halukas ”harjoittelemaan” tuntikausia hallitakseen pianokonsertin täydellisesti, se ei ole hänen mielestään valmistelua sanan varsinaisessa merkityksessä, vaan jotain mitä hän uhraa myöhempää loistavaa esitystä yleisön edessä varten. Tämä on heille jo varsinainen toiminta, joka on heidän mielestä esityksen keskeinen osa. Kun he ovat omistautuneita tekemiseensä, heillä on taipumus olla miettimittä seurauksia, olla tuntematta väsymystä, kipua tai uhkaa.

ISFP ei pyri sanojen mestariksi. Riippumatta siitä, onko kyseessä puhuttu tai kirjoitettu kieli, he harjoittelevat puhe- tai kirjoitustaitoja vain harvoin. Puhe on heidän mielestään liian abstrakti, heillä on mieluummin sormi kiinni elämän sykkeessä. Tämä koskee puhetta, ei kieltä. Kieli on heille konkreettinen ja sen takia heistä voi tulla esimerkiksi loistavia kääntäjiä. Jos ISFP ryhtyy kirjailijaksi, tämä henkilö muuttaa kirjallisuuden niin, että sen jälkeen ei ole enää mahdollista kirjoittaa samalla tavalla kuin ennen.

Suuri osa säveltäjistä tai baletin solisteista kuului tähän tyyppiin. Siihen kuuluvat myös näyttelijöitä, jotka esittävät hahmorooleja, monia tragedioita ja koomikoita. Siihen kuuluvat myös urheilijoita, pääasiassa yksityislajeilla. Kaikista tunnetuin edustaja on varmaan Elvis Presley, joka osoitti yhtä erikoista vahvuutta. Hän uhrasi varallisuutensa ja sosiaalisen asemansa, jotta hänen ympäristönsä sopeutuisi hänen ihanteisiinsa ja hänen uppoutumisestaan siihen keinotekoiseen maailmaan tuli legendaarinen. Hän jätti melkein kaikki päätökset ympäröiville ihmisille, ennen kaikkea managerilleen, Parkerille. Hän ei hoitanut kulujaan eikä hänellä ollut aavistustakaan maksetaanko bändin jäsenille palkkaa ja kuinka paljon, ja hän asetti koko ajan vähemmän rajoitteita kasvavalle nautiskelulleen, mikä tappoi hänet loppujen lopuksi.

ISFP:tä houkuttelee kaikki, mikä on luonnollista ja samalla vaikuttava ja yksinkertainen. He ovat mielellään yksin erämaassa ja he pitävät luonnosta. He ovat loistavia töissä, joissa he voivat käyttää kykyään havaita käsittämättömiä signaaleja. He yleensä tulevat hyvin toimeen eläinten, joskus jopa villien ja vaarallisten, kanssa, ikään kuin he ymmärtäisivät niiden kieltä, ja pystyisivät rakentamaan luottamuksen niiden kanssa. Tätä näkee mm. eläinlääketieteessä tai eläintarhan hoitajan ammatissa. He pitävät myös käsityöstä, mukaan lukien taiteesta, koska heidän kätensä ovat taitavampia kuin sanat. Heidän on helpompi ilmaista tunteensa teoilla kuin sanoilla. He ovat näyttelijöitä, muusikoita, taiteilijoita tai urheilijoita, jotka eristävät itseään; heti kun he lähtevät näyttämöltä. He kieltäytyvät haastatteluista ja keräävät voimia sisäisesti, niin kuvitteellisesti kuin kirjaimellisesti.

Heidän sydämellisyytensä voi olla rajaton ja ehdoton, mikäli se on heidän arvojensa mukainen. He ovat vastaanottavaisia muiden kipua tai kärsimystä kohtaan ja eivät epäröi, kun voivat auttaa muita.

ISFP:llä on taipumus vaihtoehtoiseen elämäntapaan, joka vaatii heidän eristäytymistä yhteiskunnan suurimmasta osasta. Heitä on keskivertoa enemmän talonvaltaajien, eko aktivistien, pasifistien, makrobioottisen ruokavalion edustajien, tai pienempien uskontojen jäsenien keskuudessa.

Sikäli kuin ISTP:t käyttävät instrumentteja käsien jatkeina, ISFP:t leikkivät värien, viivojen, materiaalien ja sävyjen kanssa. Heitä houkuttelee harmoninen liike, kosketus, näkymä tai kuulohavainto. Heidän ulospäinsuuntautuneet aistinsa näyttävät olevan herkempiä kuin muissa tyypeissä. Siksi he voivat olla esimerkiksi koemaistajia.

Kun ISFP:n yhteydessä käytetään sanaa ”käsityö”, kiltataidot sanan varsinaisessa merkityksessä eivät ole oikea ilmaisu heille. Heille sopivin käsitys on se, jossa korostetaan taitojen hallintaa ja samalla otetaan huomioon tosiasia, että se on heille vapaata taidetta, jossa jokainen askel eteenpäin on seuraava ”vapauden aste”. Heidän potentiaalisten ammattien valinnassa tulee pitää mielessä, että valmistuminen on heille haaste, sillä koulu tarjoaa liian vähän sitä, josta he ovat kiinnostuneita. Lisäksi se ei sytytä heidän älyään.

Jos heidän tulee suorittaa rutiininomaisia, tylsiä ja aina toistuvia tehtäviä tarkkojen sääntöjen mukaisesti, se tuntuu heille ikään kuin vankilalta. Jotta he olisivat tyytyväisiä ja tehokkaita, heidän pitää saada sekä valinnanvapautta, että muuttuvaa toimintaa. He tarvitsevat myös kehuja siitä, miten he pärjäävät.

Mikä työ sopii sinulle parhaiten?

TARKKA KYSELY 60 kysymystä NOPEA KYSELY 20 kysymystä

Täyttämällä Emiero kyselyä voit selvittää, minkälaisia ammatteja sopivat sinulle parhaiten ja mitkä sinun kannattaisi välttää.