Suojelija ISFJ

Introversion - itsennäinen, riipumaton, varovainen, rauhallinen
Sensing - käytännölinen, taitava, traditionaalinen, perusteellinen
Feeling - huolellinen, antelias, herkkä, suojeleva
Judging - organisoitu, rakenteellinen, päättäväinen, sisukas

5 %

Ihmiskunnassa on noin
5% Suojelija typologian edustajaa.

Mikä työ sopii sinulle parhaiten?

TARKKA KYSELY 60 kysymystä NOPEA KYSELY 20 kysymystä

Emiero kyselyn täyttämällä saat selväksi, minkälaisia ammatteja sopivat sinulle parhaiten ja mitkä tulee sinun päinvastoin vältellä.

Perusominaisuudet:

  • Luotettavia, kestäviä, tähtävät matalalle
  • Järjestys ja toimiva struktuuri tuo heille iloa
  • Eivät pidä konflikteista ja ristiriidoista
  • Mukavia, sydämellisiä, huomaavaisia
  • Käytännöllisesti ajattelevia
  • Tykkäävät konkreetisista tietoista
  • Tajuavat muiden tunteita
  • Erittäin hyvin muistaavat yksityiskohtia

Typologian kuvaus - Suojelija

Samalla kuin ISTJ:t pitävät ISFJ:tkin tiedoista ja faktoista, konkreettisesta todellisuudesta. Niitä on noin 5% ja he ovat pääasiallisesti introvertteja, mutta osaavat käyttäytyä kuin ekstrovertteja jos sitä vaaditaan. ISTJ:ltä erottuna he eivät ota maailman vastaan epäpersoonalisella tavalla kuin numeroita, kaavoja, loogisia premissejä vaan olevat hyvin herkkiä muiden preferensseihin. ISFJ:llä on samalla kuin ISTJ:llä kehitetty historian ja jatkuvuuden taju. Heillä se kuitenkin tarkoittaa enemmän suhteiden historian ei ideoiden, kuuluisten henkilöiden ei instituutioiden.

He pystyvät luopua jostakin kaiken tyyppien eniten ja täyttävät velvollisuuksia suuressa antaumuksessa ja nöyryydessä.  Tietävät, että työ on itse hyve ja viihdettä tulee ansaita. Kuin he rupeavat johonkin, tavallisesti vievät sen loppuun asti, jos se on edes vähän ihmisen voimissa. Suorittamalla tätä tehtävää he noudattavat kaikkia sääntöjä, ohjeita, manuaaleja ja muita määräyksiä, koska ne on heillä ikään kuin laki.

Jos joku rikkoo direktiiviä, he ovat raivoissaan ja loukkaantuneita. Se, mitä he näkevät tässä, on loukkaus niille, joilla on enemmän kokemusta ja jotka laativat säännöt huolellisesti ja vaivattomasti muiden hyväksi. Vaikka heitä niissä tilanteissa ärsyttää, he eivät useinkaan näytä sitä. He pikemminkin tukahduttavat sen, koska eivät halua aiheuttaa konflikteja. Jos niihin kerääntyy liikaa tällaista jännitystä, ne voivat odottamattomasti räjähtää, tuossa vaiheessa on tilanne kuitenkin jo pois heidän hallinnastansa. He voivat osallistua monta kertaa sekä työhön että henkilökohtaiseen elämään ikään kuin heillä olisi vala. He pitävät harmoniasta ja ovat valmiita menemään äärimmäisyyksiin estääkseen konfliktin. Harmonia merkitsee heille samaa kuin tasapaino. Odottamaton tai suhteettoman suuri epäonnistuminen voi yllättää heidät yhtä kuin menestys.

He voivat joskus olla haluttomia osoittaa suoraan ja avoimesti omaa kiintymystä, rakkautta tai iloa ja valitsevat epäsuoria muotoja. Se voi hämmentää muita. Ihmiset voivat ajatella, että he eivät ole vain ujoja ja varovaisia vaan että heille ei ole mitään kaipausta tai fyysisen intiimisuuden kiihkoa. Asia on juuri päinvastoin. ISFJ:t kaipaavat sielun, mielen ja ruumin tarpeiden yhdistämistä ja unelmoivat kumppaneista, jotka hyväksyisivät heidän sisämaailman hauran luonteen.

Se oli varmaan ISFJ, joka lausui ensimmäistä kertää „kotini on linnani“. Heillä on voimakas teritoriallisuuden tunne ja he ovat valmiita puolustaa omaa aluetta päätäväisesti muilta häiritseviltä vaikutuksilta. Ovat tosi uskollisia perheellensa, työhönsä ja ystävillensä, hyvin empaattisia ja huomattavasti sopeutuvia, sen vuoksi on helppoa tulla toimeen heidän kansaan. Se kuitenkin onnistuu vain hetkeen asti, jolloin tulee jotain uhkana heidän arvoille ja säännöille. Kun ISFJ:ssa syttyy viha aikaisemmalle velalliselle kohti, se henkilö voi ihmetellä, kuinka pitkään he muistavat hänen tekoa.

ISFJ ovat epätavallisesti luotettavia. He eivät kuitenkaan pidä siitä, että heidän on selviydyttävä tilanteista, joissa olosuhteita, vaatimuksia tai parametreja muutetaan jatkuvasti. Koska he haluavat olla hyödyllisiä, voimme löytää heitä ammateista, joissa he voivat huolehtia muista. Yhteys kaiken tyyppisiin kärsiville kohti on koodattu heihin, ja ISFJ pystyy toimia nöyrästi parempi kuin kukaan muu. Pärjäävät hyvin lääkärinä, monta kertaa perusterveydenhuollossa, sairaanhoitajina, yleishoittajina, hyväntekeväisyysseurojen perustajina ja myös kouluissa, ennen kaikkea ala-asteessa. He ovat halukkaita ja sivistyneitä kirjastonhoitajia, mutta myös uskollisia sihteerejä, hyviä asiakaspalvelujen asiantuntijoita tai tiedonantajia.

He rakentavat parhaan suhteen ja saavat parhaat tulokset suhteessa ihmisiin, jotka tarvitsevat niitä, jotka tietyssä mielessä ovat jopa heistä riippuvaisia. He ammentavat voimaa tyydytyksestä, että voivat huolehtia jostakin, käsitellä toisten tarpeita ja tekevät sen huomaamattomasti, tehokkaasti, mutta enimmäkseen yksi kerrallaan tai pienissä ryhmissä. Toisaalta ISFJ: ien tuleekin tietää, että heitä tarvitaan.

Verrattuna ESFJ:hin, jotka ajavat pikemminkin julkisesti osoitettujen normien ja arvojen mukaisten valitsemiin tehtäviin ja velvoitteisiin, ISFJ: n motiivit ovat subjektiivisempia.

Vaikka EFJ: n käyttäytymistä määräävät pikemminkin tavat ja sosiaaliset roolit, toisin sanoen olla hyviä vanhempia, kansalaisia tai työntekijöitä, IFJ: lle on tärkeä kokemus ja sisäinen tunne - olla avustajia, pelastajia, hoitajia. ISFJ: llä ei ole rajoja, jos he haluavat auttaa perheenjäsentä, epäoikeudenmukaisesti rangaistettua työkaveria, mutta myös esimerkiksi täysin tuntematonta henkilöä tai kulkukoiraa. Näissä tapauksissa he eivät aina pysty arvaamaan, kuinka paljon aikaa ja vaivaa tällainen toiminta tarvitsisi ja onnistuuko se ollenkaan. Heillä voi olla jopa vaikeuksia selittää ja puolustaa tällaista toimintaa. Joskus he alitajuisesti luovat ihmisiä, jotka ovat riippuvaisia heistä ja joille he voisivat tehdä hyvää siinä määrin, etteivät he pysty tunnistamaan ja ymmärtämään niitä, joista eivät ole riippuvaisia heiltä tavalla tai toisella. Äärimmäisissä tapauksissa he eivät välttämättä ole onnellisia, jos joku alkaa murtautua tästä asennosta ja itsenäisyyden ilmenemisen pitävät kiitottomuutena tai jopa petoksena. Näin ollen heillä on tendenssi toimia kateellisella tai jopa manipulatiivisella tavalla, vaikka he eivät usko, että heidän käyttäytymisensä on omistavaa.

ISFJ:llä on erittäin hyvin kehitetty oikeudenmukaisuuden taju, he ovat yhdenvertaisuuden puolustajia ja heillä on talentti käsitellä toistuvan toiminnan väsymättömästi, huolellisesti ja tarkalleen. He ovat käytännöllisiä realistisia ihmisiä, joita eivät houkuttele teoriat eikä spekulointi.

Mukavia, luotettavia, havainnollisia ja herkkiä ihmisiä ovat jokaisen esimiehen unelma. Tällainen heidän laadunsa heijastaa heidän päättäväisyydessä, joka johtuu muiden preferensseistä. Ryhmissä he osoittavat paljon vähemmän varmuutta, koska heidän on käsiteltävä tietoa ja käsityksiä vähitellen ja erikseen. Tämä voi ilmetä esimerkiksi ongelmista delegoinnissa, ikään kuin sen pitäisi tarkoittaa, että he eivät ole riittävän hyviä tehtävään ja tarvitsevat apua. Ne eivät välttämättä ole niin loistavia nerokkaiden ideoiten keksimisessä. ISFJ:t voivat toimia hyvin yksityiskohtien kanssa ja he sietävät rutiinia.

ISFJ:t kohtaavat usein väärinymmäryyksen ja aliarvioinnin. Koska päätösten tekeminen voi heillä joskus kestää kauemmin, voivat näyttää vähemmän älykkäiltä kuin he todella ovat. ISTJ voi kohdata nämä paineet paremmin persoonattoman loogisen ajattelunsa ansiosta, mutta tämä voi olla haastavampi tehtävä ISFJ: lle, joille muiden mielipiteet ovat niin tärkeitä ja jotka ottavat heitä vakavammin. Ihmisillä onkin tendenssi antaa heille yhä enemmän tehtäviä, koska he luulevat pitävänsä siitä. He ovat luonteeltaan säästäviä, eivätkä he pidä mihinkään ja missäkään tuhlaamisesta.

Säästäminen pahempiin aikoihin ja epävarmaan tulevaisuuteen pitävät yhtenä hyveistä.

Mikä työ sopii sinulle parhaiten?

TARKKA KYSELY 60 kysymystä NOPEA KYSELY 20 kysymystä

Emiero kyselyn täyttämällä saat selväksi, minkälaisia ammatteja sopivat sinulle parhaiten ja mitkä tulee sinun päinvastoin vältellä.