Suojelija ISFJ

Introversion - itsenäinen, riippumaton, varovainen, rauhallinen
Sensing - käytännöllinen, taitava, perinteinen, perusteellinen
Feeling - huolehtiva, antelias, herkkä, suojeleva
Judging - organisoitu, järjestelmällinen, päättäväinen, sinnikäs

5 %

Ihmiskunnassa on noin
5% Suojelija typologian edustajia.

Mikä työ sopii sinulle parhaiten?

TARKKA KYSELY 60 kysymystä NOPEA KYSELY 20 kysymystä

Täyttämällä Emiero kyselyä voit selvittää, minkälaisia ammatteja sopivat sinulle parhaiten ja mitkä sinun kannattaisi välttää.

Perusominaisuudet:

  • Luotettavia, vakaita, eivät tähtää korkealle
  • Nauttivat järjestyksestä ja selkeistä rakenteista
  • Eivät pidä konflikteista ja ristiriidoista
  • Mukavia, sydämellisiä, huomaavaisia
  • Käytännöllisesti ajattelevia
  • Tykkäävät konkreettisista tietoista
  • Ymmärtävät toisten tunteita
  • Muistavat yksityiskohtia erittäin hyvin

Typologian kuvaus - Suojelija

Samalla tavalla kuin ISTJ:t, ISFJ:t pitävät eniten tiedoista ja faktoista, jotka liittyvät konkreettiseen todellisuuteen. Ihmiskunnassa heitä on noin 5% ja he ovat pääsääntöisesti introvertteja, mutta osaavat käyttäytyä tilanteen vaatiessa kuin ekstroverttejä. Toisin kuin ISTJ:t, he eivät käsitä maailmaa persoonattomana numeroiden, käsitteiden tai johdonmukaisten lähtökohtien muodossa, vaan he ovat hyvin herkkiä toisten mieltymyksille. ISFJ:t ja ISTJ: jakavat historian ja jatkuvuuden tajun. Heillä se kuitenkin tarkoittaa enemmän suhteiden ja ideoiden sekä suurten persoonien historiaa, ei niinkään instituutioiden.

Kaikista tyypeistä he uhrautuvat eniten ja ovat omistautuneita omille velvollisuuksille. He tietävät, että työ itse on etu ja hupia tulee ansaita. Kun he aloittavat jotakin, he vievät sen normaalisti loppuun asti, kunhan se on inhimillisesti mahdollista. Samalla he noudattavat kaikkia sääntöjä, määritettyjä prosesseja, ohjeita ja kaikkia olennaisia säännöksiä, sillä nämä merkitsevät heille lakia.

Jos joku toimii ohjeiden vastaisesti, he ovat raivoissaan ja loukkaantuneita. He näkevät sen loukkauksena niitä kohtaan, joilla on enemmän kokemusta ja jotka ovat luoneet säännöt huolellisesti ja innokkaasti muiden hyödyksi. Vaikka heitä ärsyttää, he eivät näytä sitä. He mieluummin tukahduttavat tunteen, koska eivät halua aiheuttaa konflikteja. Mikäli heille kertyy liikaa tällaista sisäistä jännitystä, ne voivat räjähtää odottamattomasti, tuossa vaiheessa tilanne on kuitenkin jo pois heidän hallinnasta. He voivat usein joutua osalliseksi niin työ kuin henkilökohtaisessa elämässä. Ikään kuin he olisivat vallan velvoittamana. He pitävät harmoniasta ja ovat valmiita menemään äärimmäisyyksiin estääkseen konfliktin. Harmonia merkitsee heille samaa kuin tasapaino. Odottamaton tai suhteettoman suuri epäonnistuminen voi yllättää heidät yhtä hyvin kuin menestys.

He voivat joskus olla haluttomia osoittaa suoraan ja avoimesti omaa kiintymystä, rakkautta tai iloa ja valitsevat mieluummin epäsuoria keinoja. Se voi hämmentää muita. Ihmiset voivat ajatella, että he eivät ole pelkästään ujoja ja varovaisia, vaan että heille ei ole mitään kaipausta tai kiinnostusta fyysistä läheisyyttä kohtaan. Asia on kuitenkin juuri päinvastoin. ISFJ:t kaipaavat sielun, mielen ja ruumin tarpeiden yhdistämistä ja unelmoivat kumppaneista, jotka kunnioittavat heidän sisäisen maailman haurasta luonnetta.

Se oli varmaan ISFJ, joka lausui ensimmäistä kertaa ”kotini on linnani”. Heillä on voimakas tunne omaa reviiriä kohtaan ja he ovat valmiita puolustamaan omaa aluetta päättäväisesti häiritseviltä ulkoisilta vaikutteilta. He ovat tosi omistautuneita perheelle, myötätuntoisia ja pystyvät sopeutumaan erittäin hyvin. Sen vuoksi heidän kanssaan on helppo tulla toimeen. Kuitenkin vain siihen asti, kunnes heidän arvonsa ja periaatteensa ovat uhattuina. Jos ISFJ kantaa kaunaa jotakuta kohtaan, kyseinen henkilö on ihmeissään siitä, kuinka pitkään ISFJ muistaa asioita.

ISFJ ovat poikkeuksellisen luotettavia. He eivät kuitenkaan pidä siitä, että heidän on selviydyttävä tilanteista, joissa olosuhteita, vaatimuksia tai parametreja muutetaan jatkuvasti. Koska he haluavat olla hyödyllisiä, voimme löytää heitä ammateista, joissa he voivat huolehtia muista. Yhteys eri asioista kärsiviä kohti on sisäänrakennettu heihin. ISFJ pystyy vaatimattomuuteen paremmin kuin kukaan muu.

He rakentavat parhaat suhteet ja saavat parhaat tulokset ihmisten kanssa, jotka tarvitsevat heitä, ja jotka tietyssä mielessä ovat heistä riippuvaisia. He ammentavat voimaa tyydytyksestä, että voivat huolehtia jostakin ja toisen tarpeista. Sen sijaan, että he tekisivät sen huomiota herättävällä tavalla, he tekevät sen huomaamattomasti, käytännöllisesti, ja ennen kaikkea yksi kerrallaan tai pienissä ryhmissä. Toisaalta ISFJ: n tuleekin tuntea, että häntä tarvitaan.

Toisin kuin ESFJ:t, joita ajavat tehtävät ja vastuut, jotka ovat linjassa vallitsevien ja julkisesti todettujen normien ja arvojen kanssa, ISFJ:n motiivit ovat enemmän subjektiivisia.

Vaikka EFJ: n käyttäytymistä määräävät pikemminkin tavat ja sosiaaliset roolit, toisin sanoen olla hyviä vanhempia, kansalaisia tai työntekijöitä, IFJ:lle tärkeimmät asiat ovat kokemus ja sisäinen tunne - olla avustaja, pelastaja, hoitaja. ISFJ: t eivät tunne rajoja, jos he haluavat auttaa perheenjäsentä, epäoikeudenmukaisesti kohdeltua työkaveria, mutta myös esimerkiksi täysin tuntematonta henkilöä tai kulkukoiraa. Näissä tapauksissa heidän ei tarvitse pystyä arvioimaan, kuinka paljon aikaa ja vaivaa kyseinen toiminta vaatisi ja onko sillä mahdollisuudet onnistua lainkaan. Heillä voi olla vaikeuksia selittää ja puolustaa tällaista toimintaa. Joskus he alitajuisesti ”luovat” ihmisiä, jotka ovat riippuvaisia heistä ja joille he voisivat tehdä hyvää siinä määrin, etteivät nämä pysty tunnistamaan ja ymmärtämään niitä, joista eivät ole tietyllä tavalla riippuvaisia. Äärimmäisissä tapauksissa he eivät välttämättä ole tyytyväisiä, kun joku pyrkii pois tästä asetelmasta ja he kokevat itsenäisyyden osoitukset kiittämättömyytenä tai jopa petoksena. Tämän takia he ovat taipuvaisia toimimaan kateellisella ja jopa manipuloivalla tavalla, vaikka he eivät itse koe omaa käyttäytymistään omistushaluisena.

ISFJ:llä on erittäin hyvin kehitetty oikeudenmukaisuuden taju. He ovat yhdenvertaisuuden puolustajia ja heillä on ainutlaatuinen kyky toistaa tiettyjä toimintoja hellittämättömästi, huolellisesti ja tarkasti. He ovat käytännöllisiä ja realistisia ihmisiä, jotka eivät vedä spekulaatioita tai teorioita puoleensa.

He ovat mukavia, luotettavia, teräviä ja herkkiä ihmisiä, jotka ovat jokaisen esimiehen unelma. Tämä ominaisuus on heijastus heidän päätöksenteosta, joka perustuu muiden mieltymyksiin. Ryhmissä he osoittavat paljon vähemmän varmuutta, koska heidän on käsiteltävä tietoa ja käsitteitä vähitellen ja yksi kerrallaan. Tämä voi ilmetä esimerkiksi ongelmissa delegoinnissa, ikään kuin se tarkoittaisi sitä, että he eivät ole riittävän hyviä tehtävään ja tarvitsevat apua. He eivät välttämättä ole hyviä nerokkaiden ideoiden keksimisessä. ISFJ:t työskentelevät hyvin yksityiskohtien kanssa ja he sietävät rutiineja.

ISFJ:t kohtaavat usein väärinymmärryksen ja aliarvioinnin. Koska päätösten tekeminen voi heillä joskus kestää kauemmin, he voivat näyttää vähemmän älykkäiltä kuin he todellisuudessa ovat. ISTJ voi kohdata nämä paineet paremmin persoonattoman loogisen ajattelunsa ansiosta, mutta ISFJ:lle jolle ympärillä olevien ihmisten mielipiteet ovat tärkeitä ja he ottavat niitä vakavammin, tämä voi olla haastavampi tehtävä. Ihmisillä on myös taipumus antaa heille koko ajan enemmän tehtäviä, koska he luulevat, että ISFJ:t pitävät siitä. He ovat luonteeltaan taloudellisia, eivätkä he pidä tuhlaamisesta missään tilanteessa.

Säästäminen huonoja aikoja varten ja epävarmaan tulevaisuuden varaan laskeminen pidetään heidän vahvuutena.

Mikä työ sopii sinulle parhaiten?

TARKKA KYSELY 60 kysymystä NOPEA KYSELY 20 kysymystä

Täyttämällä Emiero kyselyä voit selvittää, minkälaisia ammatteja sopivat sinulle parhaiten ja mitkä sinun kannattaisi välttää.