Arkkitehti INTP

Introversion - itsenäinen, riippumaton, varovainen, rauhallinen
iNtuition - innovatiivinen, visionäärinen, tulevaisuuteen katsova, rohkea
Thinking - looginen, asiallinen, pragmaattinen, järkevä
Perceiving - objektiivinen, sopeutuva, spontaani, kevytmielinen

1 %

Ihmiskunnassa on noin
1% Arkkitehti typologian edustajia.

Mikä työ sopii sinulle parhaiten?

TARKKA KYSELY 60 kysymystä NOPEA KYSELY 20 kysymystä

Täyttämällä Emiero kyselyä voit selvittää, minkälaisia ammatteja sopivat sinulle parhaiten ja mitkä sinun kannattaisi välttää.

Perusominaisuudet:

  • Vaiteliaita, pidättyväisiä, mietiskeleviä
  • Pitävät teoreettisesta ajattelusta
  • Joustavia ja suvaitsevaisia
  • Tosi loogisesti ajattelevia ja tosiasioihin keskittyviä
  • Osaavat miettiä tavallisten tapojen ulkopuolella

Typologian kuvaus - Arkkitehti

INTP:t nähdään joskus ihmisinä, joita on vaikea ymmärtää ja käsittää. INTP:t ovat uusien ajattelumallien ja järjestelmien arkkitehteja. Heitä on yhteiskunnassa vain 1%. He pitävät hienoista teorioista minkä vuoksi he voivat nopeasti yksinkertaistaa asioita. He eivät unohda kerran opittuja ja omaksuttuja tietoja.

He ovat hulluina analyyseihin. Verrattuna ISTP tyyppiin, he pystyvät toimimaan tosi korkealla älyllisellä tasolla huolimatta siitä, tuoko analyysi heille tai jollekulle toiselle heti jotain hyötyä. Asioiden logiikka on heille vain logiikka, joka ei liity eettisyyteen tai ihmisten tunteisiin. Totuudella ei ole heidän mielestään mitään moraalista näkökulmaa. Tämä luonteenpiirre voi aiheuttaa vihaisia tai puolustavia reaktioita ja INTP:t saavat helposti maineen ylimielisestä, välinpitämättömästä henkilöstä ilman tunteita tai kunnioitusta.

He uskovat, että totuus on löydettävä hinnalla minä hyvänsä. Totuuden käsittely on asia erikseen. Maailma on olemassa pääasiallisesti sen takia, että siihen tutustutaan. Todellisuus on vain mitätön asia, joka antaa meille ideoita ja ehdotuksia. INTP:t ovat loogikkoja, matemaatikkoja, fysiikkoja tai filosofeja. Heitä kiinnostaa jokainen mahdollisuus järjestää ajatuksia järkeviin rakenteisiin, joiden avulla maailman ydintä voidaan kuvailla paremmin. Ei kuitenkaan pidä odottaa, että INFP vie nämä tiedot käytäntöön. Heidän työnsä luonne on täysin abstrakti, minkä takia he eivät voita sillä palkintoja. Heidän työtä usein arvostetaan vasta heidän kuolemansa jälkeen. Introvertteina INTP:t eivät ole kovin suosittuja, mutta he eivät myöskään pyri siihen.

He mieluummin tekevät työtä yksin, hiljaisuudessa, ilman keskeyttämistä kenenkään puolesta ja minkä tahansa syyn vuoksi. Jos näiden ihmisten lahjakkuutta on tarkoitus käyttää tehokkaasti, he tarvitsevat ympärilleen tukitiimin, joka nappaa heidän ideoitaan ja ajatuksiaan heti, kun he esittävät niitä ja ennen kuin INTP:n kiinnostus häviää ja he ryhtyvät johonkin toiseen asiaan.

He onnistuvat siellä, missä muut osaavat hyväksyä heidän introverttiluonteensa ja jossa ei ole pikkumaisuuden kulttuuria ja henkeä. Heidän erikoispiirteensä hyväksyvät enemmän miehiä kuin naisia. Naisiin verrattuna tämän tyyppiset miehet kärsivät pienemmästä sosiaalisesta tilannetajusta ja aiheuttavat "noloja" tilanteita, joita he tuskin ymmärtävät. Heillä on taipumus vältellä sosiaalisia tapahtumia, ja kun he osallistuvat, he puhuvat vain muutamille ihmisille, joilla on vastaava älyllinen taso.
INTP:n vahvoihin puoliin kuuluvat heidän ajattelun itsenäisyys ja heidän sillä tarjoama apu muille. Kyky esittää idean ja osata ajatella sitä kaikilta osin näyttää heidän mielestään olevan todellinen mielen kypsyyden merkki. Monet hienot matemaattiset teoriat ja fyysiset lait, suhteellisuusteoriasta erilaisiin persoonallisuusteorioihin tai evoluutiosta termodynamiikkaan ovat syntyneet INTP: n päässä, vaikka niiden tunnettu ja lähestyttävä muoto yleiselle yleisölle on kehitetty jonkun toisen toimesta.

Jos ITP:t menettävät tasapainosta, he voivat alkaa puolustaa itseään, olla traagisia, hyökkääviä, herkkätunteisia, hysteerisiä, haluttomia, itsepäisiä ja arkoja. He voivat välttää ihmisiä ja koko maailmaa ja vetäytyä totaalisesti. Tunteet ja mielikuvitukset voivat heijastua heissä enemmän kuin todellisuus. Tämän vuoksi vaarana on, että niin kauan kuin faktat, tiedot ja todellisuus eivät vastaa heidän teorioita ja mielipiteitä, he jättävät ne huomiotta.

Heidän persoonaton suuntautumisensa voi esiintyä monissa muodoissa, ujoudesta antisosiaalisiin näkökantoihin ja käyttäytymiseen. Ensimmäisessä tapauksessa kyseessä voi olla naiivi tai sosiaalisissa tilanteissa avuton henkilö, joka on itsekeskeinen. Toisessa tapauksessa voivat olla kyseessä sulkeutuneita eristäytyneitä nörttejä, jotka eivät välitä jokapäiväisistä asioista, mutta heitä voidaan käyttää eri ideologioiden hyväksi.

Ihmissuhteissa he voivat olla ”mustavalkoisia”, mikä pidetään primitiivisen ajattelutavan ilmaisuna. He eivät ymmärrä, mitä muut tuntevat ja se täytyy selittää niille hyvin yksinkertaisesti. Sen takia voi käydä niin, että he reagoivat muiden ihmisten tarpeisiin ja toivomuksiin tahdittomasti ja tunteettomasti.

Mikä työ sopii sinulle parhaiten?

TARKKA KYSELY 60 kysymystä NOPEA KYSELY 20 kysymystä

Täyttämällä Emiero kyselyä voit selvittää, minkälaisia ammatteja sopivat sinulle parhaiten ja mitkä sinun kannattaisi välttää.