Alkuunpanija INTJ

Introversion - itsenäinen, riippumaton, varovainen, rauhallinen
iNtuition - innovatiivinen, visionäärinen, tulevaisuuteen katsova, rohkea
Thinking - looginen, asiallinen, pragmaattinen, järkevä
Judging - organisoitu, järjestelmällinen, päättäväinen, sinnikäs

1 %

Ihmiskunnassa on noin
1% Alkuunpanija typologian edustajia.

Mikä työ sopii sinulle parhaiten?

TARKKA KYSELY 60 kysymystä NOPEA KYSELY 20 kysymystä

Täyttämällä Emiero kyselyä voit selvittää, minkälaisia ammatteja sopivat sinulle parhaiten ja mitkä sinun kannattaisi välttää.

Perusominaisuudet:

  • Keskittyneitä yksityiskohtiin ja tosiasioihin
  • Realistisia
  • Heitä kiinnostaa enemmän nykyaika kuin tulevaisuus
  • Huolellisia, mutta vähän subjektiivisesti
  • Loogisia ja käytännöllisiä
  • Heitä kiinnostaa sisäinen maailma
  • Kurinalaisia ja organisoituja

Typologian kuvaus - Alkuunpanija

Vaikka INTJ:n dominoiva vahvuus on hyvin kehittynyt intuitio, heidän introvertti suuntautuminen ei ole aina nähtävissä ensi silmäyksellä, minkä vuoksi monet pitävät heitä ekstrovertteinä. Kaikista tyypeistä INTJ:t ovat ehkä eniten itsevarmoja. Tämä harvinainen tyyppi, johon kuuluvat noin 1% ihmisistä, nähdään individualistisena ja itsenäisenä.

INTJ:t ajattelevat puhtaan rationaalisesti. Ihmisten ja asioiden tulee heidän mielestään palvella jotain positiivista tarkoitusta ja tavoitetta. Päätöksiä he tekevät tavallisesti helposti. Koska he itse tietävät parhaiten, miten kaiken pitäisi olla, heillä on joskus taipumus sivuuttaa muiden mielipiteitä ja tunteita – sekä niiden, jotka voisiat olla heidän puolella, että niiden, jotka ovat heitä vastaan. He katsovat tulevaisuuteen, joka on hyvin kaukana, mutta he eivät mielellään katso taaksepäin.

Heidän vahvuutensa on ilmaisun ja ajattelemisen täsmällisyys. Heidän kykynsä huomata pienempiäkin epäjohdonmukaisuuksia tai epäloogisuuksia johtopäätöksissä tai lausunnoissa, riippumatta siitä, kuinka kaukana ne ovat ajallisesti tai etäisyydeltään, voi joskus antaa vaikutelman, että he ovat älyllisiä kerskureita. INTJ:t etsivät koko ajan kaiken tärkeimpiä asioita. Jos he noudattavat joitain sääntöjä ja menetelmiä, he eivät yleensä tee sitä siksi, koska heillä olisi varsinaista uskoa siihen, tai koska he näkisivät siinä syvemmän merkityksen, vaan koska he pitävät sitä hyödyllisenä. INTJ:t ovat tyypeistä teoriakeskeisimpiä.

Kun ENTP näkee ideat pelinappuloina todellisuuden shakkilaudalla, INTJ näkee ne päinvastoin: todellisuus on heille pelinappula ideoiden shakkipelissä. Mikään idea ei ole niin epäsovinnainen, että se ei ansaitsisi heidän huomiotansa. INTJ on avoin ideoille ja konsepteille ja etsii niitä usein huomattavan älyllisen aggressiivisuuden avulla.

INTJ:llä on erittäin hyvä kyky viedä asioita loppuun ja he pystyvät näkemään tekojen pitkäaikaisia seurauksia. Jos he ovat varmoja siitä, että nämä ideat ovat oikeita ja hyödyllisiä, he osaavat viedä ne käytäntöön, tarvittaessa armottomalla kylmäkiskoisuudella, riippumatta ajallisista tai energisistä uhrauksista.

INTJ:t voivat joskus keskittyä yhteen ja ainoaan kohteeseen, eikä yksinkertaisesti nähdä eikä kuunnella mitään tai ketään muuta. Tämä voi olla sekä heidän vahvuutensa, että heikkoutensa.

He haluaisivat nähdä, että heidän henkiset rakennelmat ja järjestelmät materialisoituvat ja muuttuvat todeksi. Kun INTP on tyytyväinen pelkkään järjestelmän luomiseen, INTJ etsii apurahoja, perustaa yrityksiä, järjestäytyy poliittisissa puolueissa, yhdistyksissä tai liikkeissä voidakseen auttaa ideoitaan pääsemään maailmaan. He ovat erinomaisia yleistämisessä, luokittelussa, yhteenvedoissa ja sopivien esimerkkien löytämisessä. Koska heidän perustelunsa tulevat sisältä, he voivat tehdä selityksistään epäselviä ja hämärtää ne esimerkiksi toimimalla epätarkasti määriteltyjen käsitteiden avulla tai viittaamalla määrittelemättömiin periaatteisiin, teorioihin tai auktoriteeteihin.

Ihmisille, jotka työskentelevät INTJ: n kanssa, hyödyllinen taktiikka konfliktien ja väärinkäsitysten ehkäisemiseksi on kehottaa heitä säännöllisesti ja toistuvasti käymään yhteisiä aikomuksia ja tavoitteita läpi. Heidän työtoverinsa tai kumppaninsa joskus kokevat, että INTJ lukee heidän ajatuksiaan ja yllättää heidät ”housut kintuissa”. Tämä avoimuuden ja melkeinpä alastomuuden tunne aiheuttaa sen, että INTJ:t pitävät alitajuisesti etäisyyttä suhteissa. Tämä vahvistaa vaikutelman siitä, että he ovat kylmi ja kykenemättömiä tunteisiin. Koska heillä on taipumus vaatia muilta samaa kovaa työtä kuin he itse tekevät, he näyttävät melkein suhteettoman vaativilta ja erittäin vaikeaksi tyydyttäviltä. Työssä he voivat omaksua organisaation tavoitteet siinä määrin, että he toteuttavat ne melkeinpä uskonnollisella päättäväisyydellä.
INTJ:t kuuluvat itsenäisimpiin tyyppeihin, mutta sen vuoksi he saattavat joskus vaikuttaa omahyväisiltä ja ylimielisiltä. Työssä ja vapaa-ajalla, he saattavat vaikuttaa siltä, että ottavat asiat rennosti, mutta usein he ovat kiistanhaluisella tuulella. Kun ihmiset moittivat heitä näistä ominaisuuksista ja pitävät heitä vihamielisinä, he ovat yllättyneitä. Ihme kyllä, he ilmaisevat kiintymystä ja kiinnostusta juuri tällä tavalla.

Tunteelliset ilmaisut eivät ole yleisiä heidän käyttäytymisessään. Niin INTJ naiset kuin miehet eivät näytä tunteitaan avoimesti. He voivat olla kylmiä, sulkeutuneita, etäisiä. Tämä on kuitenkin heidän puolustusreaktionsa, koska käytännössä he ovat jopa yliherkkiä hylkäämiselle niiltä, joita he arvostavat ja jotka ovat heille tärkeitä. Siksi he suojaavat itseään ”kylmällä kuorella”.

Esimerkiksi neuvoteltaessa INTJ:t voivat ohittaa tavalliset kohteliaisuus- ja keskustelulausekkeet sanomalla, että ei ole aikaa "puhua turhia", ja tällä tavoin lähettää tahdottomasti signaalin kiireellisyydestä; vaikka he eivät tarkoittaneet sitä niin. He ihmettelevät, mistä syntyy jännittynyt ja stressaantunut tunnelma. He ovat kuitenkin yleensä parempia työhön liittyvissä tilanteissa vapaa-ajan tilanteisiin verrattuna.

Intuitioon luottaminen aiheuttaa sen, että he valitsevat ystäviä, työtovereita, elinikäisen kumppaninsa ja alaisia usein hyvin yllättävällä tavalla. Joskus jopa huolimatta siitä, että on todisteet osoittavat, että kyseinen valinta ei ole paras mahdollinen. Kun he kiintyvät johonkin, he voivat olla omistautuneita ja huomaavaisia. Kun he ovat heikkoja johonkin, he pystyvät olemaan hyvin suvaitsevaisia, täynnä tukea ja jättävät kyseiselle henkilölle paljon vapautta tehdä päätöksiä. Saavutuksiinsa he tarvitsevat muita; huomattavan määrän itsenäisyyttä ja yksityisyyttä, sekä mahdollisuuden olla omissa oloissaan ilman ketään muuta. Muiden kiinnostuksen puute, jopa kritiikki, ei tee heistä levottomia, koska he tekevät enimmäkseen asioita, joista he ovat sisäisesti vakuuttuneita siitä, että ne ovat oikeita, vaikkei ainoita vaihtoehtoja.

Mikä työ sopii sinulle parhaiten?

TARKKA KYSELY 60 kysymystä NOPEA KYSELY 20 kysymystä

Täyttämällä Emiero kyselyä voit selvittää, minkälaisia ammatteja sopivat sinulle parhaiten ja mitkä sinun kannattaisi välttää.