Alkuunpanija INTJ

Introversion - itsennäinen, riipumaton, varovainen, rauhallinen
iNtuition - inovatiivinen, visionäärinen, tulevaisuuteen ajatteleva, rohkea
Thinking - looginen, asiallinen, pragmaattinen, rationaalinen
Judging - organisoitu, rakenteellinen, päättäväinen, sisukas

1 %

Ihmiskunnassa on noin
1% Alkuunpanija typologian edustajaa.

Mikä työ sopii sinulle parhaiten?

TARKKA KYSELY 60 kysymystä NOPEA KYSELY 20 kysymystä

Emiero kyselyn täyttämällä saat selväksi, minkälaisia ammatteja sopivat sinulle parhaiten ja mitkä tulee sinun päinvastoin vältellä.

Perusominaisuudet:

  • Keskittyneet yksityiskohtiin ja tosiasioihin
  • Realistisia
  • Heitä kiinnostaa enemmän nykyaika kuin tulevaisuus
  • Huolellisia, mutta vähän subjektiivisesti
  • Loogisia ja käytännöllisiä
  • Heitä kiinnostaa sisäinen maailma
  • Kurinalaisia ja organisoituja

Typologian kuvaus - Alkuunpanija

Vaikka dominoiva INTJ preferenssi on hyvin kehittynyt intuitio, heidän introverttinen suuntautuminen ei ole aina näkevä ensi silmällä ja monet pitävät näitä ekstroverttinä. Kaikista INTJ-sta ovat ehkä eniten itsevarmoja. Ympäristölle näkee tämä harvinainen tyyppi, jota on maailmassa noin 1%, kaiken individuaalistiselta ja itsennäiseltä.

INTJ:t miettivät puhtaan rationaalisesti. Ihmisten ja asioiden tulee heidän mielestään palvella joka positiivista tarkoitusta ja tavoitetta varten. Tavallisesti he tekevät helposti päätöksiä. Sikäli kun itse tietävät parhaiten miten kaiken pitäisi olla, joskus voivat siivuttaa muiden mielipiteitä ja tunteita – sekä näiden, jota voisivat kannustaa ne että heille kriitisoivien ihmisten. He katsovat tulevaisuuteen, jonkun näkökulmasta hyvin kaukana olevaan ja eivät tykkää katsomisesta taaksepäin.

Ne ovat erinomaisia ilmaisun ja ajattelun tarkkuudella. Heidän kykynsä huomata pienempikin epäjohdonmukaisuus tai epäloogisuus johtopäätöksissä tai lausunnoissa riippumatta siitä, kuinka kaukana he ovat ajassa ja tilassa, voi joskus antaa vaikutelman, että he ovat intellektuaalisia snobeja. INTJ:t etsivät pysyvästi kaiken tärkeimpiä asioita. Jos he noudattavat joitain sääntöjä ja menetelmiä, he eivät yleensä noudata sitä siksi, että heillä olisi varsinaisesti usko niihin tai koska he näkisivät heissä syvemmän mielen tai merkityksen, vaan koska he pitävät niitä hyödyllisinä. INTJ:t ovat kaikkien teoreettisimpia.

Vaikka ENTP näkee ideoita pelinappuloina todellisuuden shakkilaudalla, INTJ näkee ne päinvastoin: todellisuus on heille pelinappula ideoiden shakkipelissä. Mikään idea ei ole tarpeeksi epätavallinen, jotta se ei ansaitsisi heidän huomiota. IINTJ on avoin ideoille ja käsitteille ja etsii niitä usein huomattavan älyllisen aggressivisuuden kanssa.

INTJ:llä on erittäin kehitetty kyky viimeistellä asiat ja ennakoida myös pitkäaikaisia tekojen seurauksia. Jos he ovat varmoja, että ne ovat oikeita ja hyödyllisiä, osaavat tarvittaessaan käynnistää ne huolimatta siitä, kuinka paljon uhreja, aikaa tai energiaa ne vaativat.

INTJ:t voivat joskus keskittyä yhteen ja ainoaan kohteeseen eikä yksinkertaisesti nähdä eikä kuunnella mitään ja ketään muuta. Tämä voi olla sekä heidän vahva puolensa että heikkoutensa.

He haluaisivat mieluummin nähdä, että heidän henkiset rakenteet ja järjestelmät materialisoituvat ja muuttuvat todelliseksi. Esimerkkinä voi olla tutun INTJ:n, Karl Marxin lausunto ja elämä: ”Filosofit ovat tähän asti vain selittäneet maailmaa, tärkeä kuitenkin on, miten voidaan sitä muuttaa.” Jos INTP on tyytyväinen järjestelmän luomiseen, INTJ etsii apurahoja, perustaa yrityksiä, järjestää poliittisia puolueita, kerhoja tai liikkeitä voidakseen auttaa ideoitaan pääsemään maailmaan. He ovat erinomaisia yleistämisessä, luokittelussa, summauksessa ja sopivien esimerkkien löytämisessä. Koska heidän väitteensä tulevat sisältä, he voivat tehdä selityksistään epäselviä ja hämärtää ne esimerkiksi toimimalla epätarkasti määriteltyjen käsitteiden avulla tai viittaamalla määrittelemättömiin periaatteisiin, teorioihin tai auktoriteeteihin.

Heitä houkuttelee tiede, ennen kaikkea matematiikka, taloustiede, fysiikka tai lääketiede. Alueita, joissa aina tulevat esiin uusia todellisuuden määritelmiä ja joissa tarkistetaan aikaisemman logiikan voimassaolon ja missä voidaan toteuttaa teoreettiset mallit todellisuudessa. He voivat onnistua perustutkimuksessa, poliitikassa ja myös johtajien positioissa. Heitä on runsaasti myös luonnontieteissä ja muilla alueilla, jossa heitä houkuttelevat ennen kaikkea kehitysmahdollisuudet, lähinnä tilaisuus luoda, rakentaa ja soveltaa havainnot käytännössä.

Ihmisille, jotka työskentelevät INTJ: n kanssa, on hyödyllistä taktiikkaa ehkäistä konflikteja ja väärinkäsityksiä kehottamalla heitä käymään säännöllisesti ja toistuvasti läpi yhteisiä aikomuksia ja tavoitteita. Heidän työtoverinsa tai kumppaninsa joskus kokevat, että INTJ:t näkee heidän sisäpuolensa ja että he usein tarttuvat heihin yllättäen. Tämä avoimuuden ja melkein alastomuuden tunne aiheuttaa sen, että INTJ:t pitävät alitajuisesti etäisyyttä suhteissa. Tämä tukee edelleen vaikutelmaa, että INTJ:t näyttävät olevan kylmiä, tunteettomia ja kykenemättömiä intohimoon. Koska heillä on tendenssi vaatia muilta samaa kovaa työtä kuin itse tekevät, he näyttävät melkein suhteettoman vaativilta ja erittäin vaikeaksi tyydyttäviltä. Työssä he voivat omaksua organisaation tavoitteet siinä määrin, että ne täyttävät ne melkein pyhällä päättäväisyydellä.

INTJ:t kuuluvat itsenäisimpiin tyyppeihin, mutta sen vuoksi ne antavat joskus itsetärkeyden ja ylimielisyyden vaikutelman. Työssä ja pelissä he saattavat tuntua järkevinä, mutta usein ovat riitaisia. Kun ihmiset moittivat heitä näistä ominaisuuksista ja pitävät heitä vihamielisinä, he ovat yllättyneitä. Paradoksaalisesti he ilmaisevat kiintymystä ja kiinnostusta juuri tällä tavalla.

Emotionaaliset olot eivät ole yleisiä heidän käyttäytymisessään. Sekä INTJ naiset että miehet eivät näytä heitä avoimesti. Ne voivat olla kylmiä, sulkeutuneita, lähestymättömiä. Tämä on kuitenkin heidän puolustusreaktionsa, koska käytännössä he ovat jopa yliherkkiä hylkäämiselle niiden puolella, joita he arvostavat ja jotka ovat heille tärkeitä. Siksi he suojaavat itseään ”kylmällä kuorella”.

Esimerkiksi neuvoteltaessa INTJ:t voivat ohittaa tavallisen johdanto-osan kohteliaisuus- ja keskustelulausekkeet sanomalla, että ei ole aikaa "puhua turhaan", ja tällä tavoin lähettää tahdottomasti signaalin kiireen välttämättömyydestä; vaikka he eivät tarkoittaneet sitä niin, he ihmettelevät, mistä syntyy jännittynyt ja stressaava tunnelma. Ne ovat kuitenkin yleensä parempia työhön liittyvissä tilanteissa rentoutumiseen liittyviin aktiviteetteihin verrattuna.

Intuitioon luottaminen aiheuttaa sen, että he valitsevat ystäviänsä, työtoverinsa, elinikäisen kumppaninsa ja alaistensa usein hyvin yllättävän ja joskus jopa huolimatta selviä todisteita, että tämä valinta ei ole paras mahdollinen. Kun he kiintyvät jollekulle, he voivat olla uskollisia ja tarkkaavaisia. Kun heillä on heikkous jotakuta kohti, he pystyvät olla hyvin suvaitsevaisia, täynnä tukea ja jättävät hänelle paljon vapautta tehdä päätöksiä. Saavutuksiinsa he tarvitsevat muita; heille tarvitaan huomattava määrä itsenäisyyttä ja yksityisyyttä sekä mahdollisuus olla itsensä kanssa ilman ketään muuta. Muiden kiinnostuksen puute, edes kritiikki, ei tee heistä levottomia, koska he tekevät enimmäkseen asioita, joista he ovat sisäisesti vakuuttuneita siitä, että ovat oikeita, vaikkei ainoita mahdollisia.

Mikä työ sopii sinulle parhaiten?

TARKKA KYSELY 60 kysymystä NOPEA KYSELY 20 kysymystä

Emiero kyselyn täyttämällä saat selväksi, minkälaisia ammatteja sopivat sinulle parhaiten ja mitkä tulee sinun päinvastoin vältellä.