Parantaja INFP

Introversion - itsenäinen, riippumaton, varovainen, rauhallinen
iNtuition - innovatiivinen, visionäärinen, tulevaisuuteen katsova, rohkea
Feeling - huolehtiva, antelias, herkkä, suojeleva
Perceiving - objektiivinen, sopeutuva, spontaani, kevytmielinen

1 %

Ihmiskunnassa on noin
1% Parantaja typologian edustajia.

Mikä työ sopii sinulle parhaiten?

TARKKA KYSELY 60 kysymystä NOPEA KYSELY 20 kysymystä

Täyttämällä Emiero kyselyä voit selvittää, minkälaisia ammatteja sopivat sinulle parhaiten ja mitkä sinun kannattaisi välttää.

Perusominaisuudet:

  • Uskollisia ja lojaaleja
  • Herkkiä tunteille
  • Ystävällisiä, huolehtivaisia, kiinnostuneita muista ihmisistä
  • Vahva kommunikaatiokyky
  • Mieluummin tekevät töitä yksin
  • Arvostavat läheisiä suhteita
  • Kiinnittävät huomiota ”ison kuvaan”, ei yksityiskohtiin

Typologian kuvaus - Parantaja

Jos jostain tyypistä voidaan sanoa, että "syvissä vesissä ne isot kalat uivat", se on juuri Parantaja (jäljempänä INFP). He ovat tavallisesti rauhallisia, järkeviä, vaatimattomia ja usein tosi mukavia ihmisiä. He osoittavat vahvaa myötätuntoa läheisille ihmisille. Sellaista harvoin nähdään muissa persoonallisuustyypeissä. He pystyvät luomaan syvän, jopa intohimoisen suhteen muutamien todella läheisten ihmisten kanssa. Tietyissä asioissa INFP:t ovat samanlaisia kuin INFJ:t. Symbolit pelaavat tärkeän roolin heidän elämässään ja suhteissaan. Heidän ymmärryksensä todellisuudesta voi olla jopa mystisesti kosminen, vaikka suurin osa INFP:stä ei kuvailisi suuntautumistaan elämään sellaisessa pohjimmiltaan metafyysisessä käsitteessä. Monet olisivat silti todennäköisesti yhtä mieltä siitä, että luonnossa ja maailmankaikkeudessa on jonkinlainen järjestys ja tarkoitus, ja että sitä tulisi tuntea ja elää sen kanssa sopusoinnussa. He uskovat kaikista tyypeistä eniten siihen, että ”maan ja taivaan välillä on paljon asioita”.

He voivat olla omine mielipiteineen syrjäytyneitä erityisesti sen vuoksi, että heitä on maailmassa vain noin prosentti.
INFP:lla on syvä rehellisyydentunto, joka saa alkunsa heidän sisäisestä arvomaailmasta. INFP:n kulttuuriarkityyppi on vaarallisessa tilanteessa pahaa vastaan taisteleva satuprinssi. Ymmärtääkseen heidät meidän tulee oivaltaa, mikä heillä on hätänä, sillä asiat, jotka he pystyvät uhraamaan sille, mihin he uskovat, eivät tunne rajoja. Elämässään he pyrkivät jatkuvasti saavuttamaan ruumiin ja sielun, tunteiden ja älyn, sydämen ja järjen yhtenäisyyden. Toisin kuin ISFP, joka voi sukeltaa fyysiseen toimintaan tai nautintoihin, tämän tyypin intuitio ei rohkaise heitä mihinkään toimintaan. He voivat kuitenkin milloin tahansa olla tyytyväisiä ymmärrykseen ja tulkintaan sellaisten ihanteiden suhteen, joita he tunnustavat. Toisaalta he eivät kestä ja jaksa minkäänlaisia poikkeamia eivätkä tunne armoa pettäjiä tai harhaoppisia kohtaan, vaikka heistä itse helposti tulee sellaisia. Syvä kiinnostus positiivisia ja hyviä, jopa pelastaviin tavoitteisiin saa kuitenkin aikaan sen, että ne ovat hyvin herkkävaistoisia pahaa ja periaatteessa kaikkea maailmassa olevaa ”hämärää” kohti.

Nämä ihmiset, joita muutoin voidaan kutsua ”syviksi vesiksi” voivat joskus langeta kiusaukseen ja sekä ajatuksissa että todellisesti mennä ”muualle”, kuten esimerkiksi odottamattomasti vaihtaa työpaikkaa, jättää oman alan, perheen tai uskonnon. He päättävät ja arvioivat käsitteissä kuten, kaunis-ruma, hyvä-paha, mukava-epämukava, moraali-amoraali, eikä logiikan kategorioissa.

Kumppanuksissakin INFP:t voivat kokea enemmän rakkautta ja lämpöä kuin osaavat itse osoittaa. Heillä on vaikea keskustella oman suhteen ongelmakohdista, mikä voi aiheuttaa tyytymättömyyttä. He usein toivovat, että ongelmat ratkeavat jotenkin. Joskus he miettivät asioista vain itsekseen ja esittävät perheenjäsenille valmiin ratkaisun: ”Päätin, lähteä opiskelemaan”, ”Tänään sanoin itseni irti töistä” jne. Useimmiten nämä ihmiset kuitenkin täyttävät rakastuvan kumppanin ihannekuvan, ehkä hieman kaoottisen ja joskus vaiteliaan ja epävarman, mutta joka tapauksessa uskollisen; ihanne, joka on tyypillisempi naisille kuin miehille.

He mielellään kuuntelevat ja vastaavat avunhuutoon ja ovat valmiita tarjoamaan apua, vaikka se vaatisi merkittäviä uhrauksia. Kuten ISFP:t, he osaavat leveillä ja olla hyviä näyttelijöitä tai komiikkoja, laulajia, esittäjiä tai juontajia, minkä vuoksi ympäristö pitää heitä introvertteina, vaikka he eivät sitä ole. Julkisten esiintymisten jälkeen he tarvitsevat riittävästi omaa aikaa, jotta voivat ”ladata akkuja”.

Koska he introvertteina suosivat omaa sisäistä, keksittyjen todellisuuksien maailmaa, he kärsivät toistuvasti ristiriidasta omien ihanteiden ja todellisten saavutusten välillä. Heistä voi tuntua, että he eivät ole tarpeeksi hyviä johonkin, vaikka he eivät ole muita huonompia.

Jotta he menestyisivät elämässä, heidän tulee löytää tasapaino omien auttamisyritysten ja saavuttamattoman perfektionismin välillä. Heidän täytyy tietää, milloin on aika sanoa, että ”riittää” ja ryhtyä toimimaan parantamisyritysten sijasta. He tarvitsevat jonkun, kenen puoleen he voivat kääntyä, ja joka huolehtii siitä, että he vastaavat kirjeeseen ajoissa, lähettävät laskun eivätkä unohda pitää lomaa.

Heikon ajattelukykynsä vuoksi, he eivät hyväksy ajatusta siitä, että heillä voi olla vääränlaisia tavoitteita. Heistä voi jopa tuntua siitä, että he ovat moraalin ja perinteiden yläpuolella.

Koska IFP:t eivät pidä avoimista ristiriidoista, heidän vastarintansa on tavallisesti hiljainen ja huomaamaton, muttei vähemmän itsepäinen. Ne voivat olla passiivis aggressiivisia ja manipuloivia. Asioita, joita heidän tulee hoitaa, he siirtävät koko ajan, tai he tuhlaavat aikaa turhien asioiden kanssa, keksivät asioita ja joskus jopa valahtelevat ja toivovat, että eivät jää kiinni.

Heidän tulee työstää jotain tai tehdä töitä jonkun eteen, joka heille merkitsee jotakin. Kun heillä on ihanne ja kun he onnistuneesti kehittävät havaintokyvyn, jolla he voivat tunnistaa mahdollisia ongelmia ja mahdollisuuksia, he voivat olla menestyviä ja saavuttaa merkittävää itsetuntoa.

Mikä työ sopii sinulle parhaiten?

TARKKA KYSELY 60 kysymystä NOPEA KYSELY 20 kysymystä

Täyttämällä Emiero kyselyä voit selvittää, minkälaisia ammatteja sopivat sinulle parhaiten ja mitkä sinun kannattaisi välttää.