Neuvonantaja INFJ

Introversion - itsenäinen, riippumaton, varovainen, rauhallinen
iNtuition - innovatiivinen, visionäärinen, tulevaisuuteen katsova, rohkea
Feeling - huolehtiva, antelias, herkkä, suojeleva
Judging - organisoitu, järjestelmällinen, päättäväinen, sinnikäs

1 %

Ihmiskunnassa on noin
1% Neuvonantaja typologian edustajia.

Mikä työ sopii sinulle parhaiten?

TARKKA KYSELY 60 kysymystä NOPEA KYSELY 20 kysymystä

Täyttämällä Emiero kyselyä voit selvittää, minkälaisia ammatteja sopivat sinulle parhaiten ja mitkä sinun kannattaisi välttää.

Perusominaisuudet:

  • Idealistisia
  • Herkkiä aistimaan toisten tarpeita
  • Tosi luovia ja taiteellisia
  • Vähäpuheisia
  • Suuntavat katseensa tulevaisuuteen
  • Sulkeutuneita
  • Osaavat rakentaa syviä suhteita
  • Pitävät elämän tarkoituksen miettimisestä

Typologian kuvaus - Neuvonantaja

INFJ:t oivaltavat vaikutuksensa muihin ympärillä oleviin ihmisiin paremmin kuin INTJ:t. He yrittävät ymmärtää tapahtumien tarkoituksia ja vaikuttaa niihin myönteisesti. Oman sydämellisen ja henkilökohtaisen lähestymistavan ansiosta, he löytävät yhteyksiä muihin ihmisiin muita introverttityyppejä helpommin. Vaikka he eivät kaipaa suositusta, kunnioitusta eikä virkoja, he saavat niitä usein ilman suurempaa omaa panostusta. Muut arvostavat heidän kykynsä kuunnella toisia, havaita tunteita ja tunnelmaa, ja huomioida toisten arvoja ja toiveita.

Vaikka he voivat suunnata vilpittömän kiinnostuksensa siihen, miten muut ajattelevat ja tuntevat, omasta sisäisestä maailmasta he paljastavat tavallisesti vain vähän. Riippumatta siitä, miten tärkeää muiden hyvinvointi heille on, introvertin luonteensa vuoksi he eivät ole yhtä kommunikoivia kuin ENFJ: t. He ovat syvällisiä, monimutkaisia ja järkeviä henkilöitä, jotka pystyvät parhaiten ymmärtämään ja selviytymään hyvin sekavista ihmissuhdeongelmista, kun ne eivät koske heitä itseään. Kun otetaan huomioon heidän vilpittömän kiinnostuksensa muita ihmisiä kohtaan, voimme vain olla surullisia siitä, että heitä on vain niukasti maailmassa - noin prosentti ihmisistä.

Koska heidän taipumuksensa on ottaa asioita henkilökohtaisesti, he ovat muita herkempiä, mikä on yksi heidän sulkeutuneen luonteensa syistä. Voimme tuntea heidät monien vuosien ajan, mutta siitä huolimatta he voivat yllättää meidät jonain päivänä odottamattomalla luonteenpiirteillä tai elämäntavalla. Tästä huolimatta ei voida sanoa, että nämä ihmiset ovat salaperäisiä tai ristiriitaisia. Päinvastoin – he ovat johdonmukaisia ja suojelevat omaa henkilökohtaista koskemattomuuttaan. He kunnioittavat uskollisuutta arvoihin ja periaatteisiin.

Jo kouluajasta lähtien INFJ:t ovat kykeneviä. He ovat hyviä opiskelijoita, joilla on hyvä luovuus. Sekä opiskelun että myöhemmin työn he suorittavat tosi vastuuntuntoisesti. Taipumus liialliseen perfektionismiin joskus hidastaa heitä ja he tuhlaavat tekemiselle kohtuuttomasti energiaa ja aherrusta. He jännittävät tuloksia viime hetkeen saakka, vaikka siihen ei ole mitään syytä. He eivät yleensä työnnä itseään eturiviin ja voivat käyttää vaikutusvaltaansa kulissien takana, kuten eräänlainen 'harmaa eminenssi'. Jos on olemassa joku, jolla on selkeä kyky ymmärtää psyykkisiä ilmiöitä muita paremmin, he ovat enimmäkseen INFJ typologian edustajia. Heille tyypillistä on vahva myötätunto. Kuudennen aistinsa avulla he voivat aistia muiden ihmisten hyvän tai huonon luonteen, vaikka he eivät pystykään selittämään, miten he tulivat kyseiseen johtopäätökseen.

INFJ:t eivät ole onnellisia toimiessaan huonojen uutisten lähettiläinä. Päinvastoin – he rakastavat muiden miellyttämistä ja pyrkivät osallistumaan parhaalla mahdollisella tavalla. He haluavat olla samaa mieltä. Konfliktit tai niiden mahdollisuus aiheuttavat heille yleensä vaivoja, koska he pitävät niitä tuhoisina. Kaikenlainen ristiriita ja erimielisyys, riippumatta siitä, onko se avoin vai piilotettu, on hyvin tuhoisa heidän psyykelleen. He eivät kestä sellaista tilaa pitkään. Tämä voi johtaa siihen, että he alkavat keksiä hyviä uutisia, kiistää konfliktien olemassaolon ja eksyvät kuvitelmiinsa niin paljon, etteivät enää osaa erottaa ajatuksia todellisuudesta ja totuutta valheesta.

Heillä on erittäin kehitetty mielikuvitus ja fantasia, joita todellisuus ei rajoita. He voivat antaa ympäröivälle nerokkaan, joskus jopa mystisen vaikutelman. Rajoittamaton mielikuvitus antaa heille mahdollisuuden luoda syvällisiä, kehittyneitä ja esteettisesti täydellisiä taiteellisia teoksia, joilla voi olla musikaalinen (Tsaikovski, Debussy), runollinen (Mácha) tai proosainen (Kafka), dramaattinen (Strindberg) mutta myös matemaattinen, fyysinen (Landau, Bohr) tai pedagoginen (Komensky) ilmenemismuoto.

Voidaan sanoa, että INFJ:t ovat runollisin ja romanttisin tyyppi. He eivät osaa olla ajattelematta tunteita, fantasioita ja visioita, jotka ovat kaukana tavanomaisesta ajattelusta.

INFJ valitsee työpaikan, jossa tapaa ihmisiä intensiivisesti. Kuitenkin mieluiten erikseen, koska massat eivät sovi heille. He voivat olla kaikenlaisia terapeutteja: psykiatreja tai psykologeja. Luonteensa vuoksi heitä voi houkutella myös hengellinen toiminta ja samalla he voivat helposti alkaa kirjoittaa. Sekä kirjoitetun että puhutun kielen metaforat ovat heidän suosikkiapuvälineensä, ja he voivat käyttää niitä epätavallisella eleganssilla ja niiden kautta ilmaista todellisuutta, jota muuten eivät voisi jakaa.

He eivät aina selviydy vastoinkäymisistä ja kritiikistä hyvin, sillä heillä on taipumus ottaa ne hyvin henkilökohtaisesti, eikä heidän työnsä objektiivisena arviointina. Erittäin negatiivinen arvio voi vahingoittaa heitä helposti. Toisaalta se, mitä he kuvittelevat "liian negatiiviseksi", on suhteellinen käsite. He reagoivat positiivisesti arvostukseen ja kiitoksiin ja käyttävät usein molempia keinona motivoida muita. Jos heidät pakotetaan olemaan ympäristössä, jota koetaan kylmänä, tuntemattomana ja jopa vihamielisenä, he menettävät itseluottamuksensa. Melankolia valtaa heidät ja he voivat jopa alkaa heikentyä fyysisesti tai sairastua. Tällainen ympäristö voi olla mm. koulun kampus tai armeija.

INFJ:llä on vahvin taipumus itsemurhaan: intensiivinen sisäinen elämä, voimakkaat tunteet ja päättäväinen kyky nähdä kauas ja samalla olla näkemättä mitään ratkaisua.

INFJ:t ovat kumppaneina, mutta myös kollegoina, esimiehinä tai ystävinä selvästi uskollisia ja kiintyneitä. He kiinnittävät huomiota mukaviin tunteisiin; välittävät ympäristöstään; pyrkivät siihen, että ympäristö olisi mukava, kodikas ja miellyttävä myös muille; ja he ovat vilpittömästi kiinnostuneita muiden terveydestä ja henkisestä tasapainosta.

Uskonsa ja tunteensa he ilmaisevat usein epäsuorasti, viittaavasti, ikään kuin he luottaisivat siihen, että toiset helposti ymmärtävät kaikkea. Toisen ihmisen liiallinen avoimuus voi estää ja pysäyttää heidät, etenkin silloin kun se liittyy johonkin, josta he eivät pidä. Yksinkertaisen kuvauksen sijasta he pitävät enemmän symboleista, viitteistä ja metaforasta. Heidän ystäväpiirinsä on pieni, vakaa, suhteellisen suljettu, ja suhteet siinä piirissä ovat hyvin syvällisiä.

Jotta heidän rikkaita sisäisiä resursseja voidaan käyttää parhaalla mahdollisella tavalla, on hyödyllistä, että heidän piirissä on myös ekstrovertti. Muuten voi käydä niin, että idearikas sisäinen maailma ja mielikuvitus pysyvät turhaan piilotettuina. Ihmiset, jotka pääsevät INFJ:n lähelle yrittävät joskus jopa epätoivoisesti löytää heissä piilotettuja rikkauksia. He osaavat rakentaa itsekseen niin houkuttelevia ja täydellisiä mielikuvitusmaailmoja, ettei todellisuus kiinnosta heitä. Se voi toisaalta antaa maailmalle ajattomia taideteoksia, mutta toisaalta se ei ole paras asia siellä, missä vaaditaan käytännöllisyyttä.
INFJ:t eivät yleensä kritisoi mielipiteitä, joita he eivät hyväksy, mutta heillä on taipumus rakentaa oman piirinsä ihmisistä, joilla on heitä heikompi argumentointikyky. Tämä antaa heille mahdollisuuden saada muiden suosion ja vaikuttaa niiden kohtaloon omine neuvoineen.

Yleisesti voidaan sanoa, että INFJ:t ovat tosi harvinaisia ihmisiä, sekä määrän että luonnepiirteiden perusteella. Ilman heitä maailma olisi paljon huonompi ja julma paikka, sillä he vaikuttavat siihen positiivisesti – huomaamattomasti ja peruuttamattomasti.

Mikä työ sopii sinulle parhaiten?

TARKKA KYSELY 60 kysymystä NOPEA KYSELY 20 kysymystä

Täyttämällä Emiero kyselyä voit selvittää, minkälaisia ammatteja sopivat sinulle parhaiten ja mitkä sinun kannattaisi välttää.