Neuvonantaja INFJ

Introversion - itsennäinen, riipumaton, varovainen, rauhallinen
iNtuition - inovatiivinen, visionäärinen, tulevaisuuteen ajatteleva, rohkea
Feeling - huolellinen, antelias, herkkä, suojeleva
Judging - organisoitu, rakenteellinen, päättäväinen, sisukas

1 %

Ihmiskunnassa on noin
1% Neuvonantaja typologian edustajaa.

Mikä työ sopii sinulle parhaiten?

TARKKA KYSELY 60 kysymystä NOPEA KYSELY 20 kysymystä

Emiero kyselyn täyttämällä saat selväksi, minkälaisia ammatteja sopivat sinulle parhaiten ja mitkä tulee sinun päinvastoin vältellä.

Perusominaisuudet:

  • Idealistisia
  • Herkkiä toisien tarpeille
  • Tosi luovia ja taiteellisia
  • Vähäpuheisia
  • Suunnattuja tulevaisuuteen
  • Sulkeutuneita
  • Osaavat rakentaa syviä suhteita
  • Tykkäävät miettimisestä elämän tarkoituksesta

Typologian kuvaus - Neuvonantaja

INFJ:t oivaltavat enemmän kuin INTJ:t vaikutusta muille ihmisille ympärilleen. He yrittävät ymmärtää tapahtumien tarkoitusta ja vaikuttaa ne myönteisesti. Oman sydämellisen lähestymistavan ja yleisen lähietäisyyden kiitäen he osaavat löytää yhteistä ihmisten kanssa muiden introverttityypien helpompi. Vaikka he eivät kaipaa suositusta, kunnia eikä virkoja, he usein saavat ne ilman suurempaa omaa ansiota. Muut arvostelevat heidän kyky kuunnella toisia, huomata tunteita, tunnelmaa ja ottaa huomioon muiden arvot ja toivomukset.

Vaikka he voivat osoittaa vilpittömän kiinnostuksensa siihen, miten muut ajattelevat ja tuntevat itsensä, omasta sisäisestä maailmasta paljastavat tavallisesti vain vähän. Riippumatta siitä, kuinka muiden hyvinvointi on heille tärkeää, introvertti luonteensa vuoksi he eivät ole niin kommunikoivia kuin ENFJ: t. He ovat syvällisiä, monimutkaisia ja järkeviä henkilöitä, jotka pystyvät parhaiten ymmärtämään ja selviytymään hyvin sekavista ihmissuhdeongelmista, kunhan ne eivät koske itseään. Kun otetaan huomioon heidän vilpitön kiinnostuksensa muita ihmisiä kohtaan, voimme vain valittaa, että heitä on niukasti maailmassa - noin prosentti.

Koska heidän tendenssinsa on ottaa asiat henkilökohtaisesti, he ovat muita herkempiä, mikä on yksi heidän sulkeutuneen luonteen syistä. Voimme tuntea heidät monien vuosien ajan, mutta siitä huolimatta he voivat yllättää meidät jonain päivänä odottamattomalla luonteen tai elämäntapaansa piirteillä. Tästä huolimatta ei voida sanoa, että nämä ihmiset ovat salaperäisiä tai ristiriitaisia. Päinvastoin, he ovat johdonmukaisia ja noudattavat omaa henkilökohtaista koskemattomuuttaan. He kunnioittavat uskollisuutta arvoihin ja periaatteisiin.

Jo kouluajasta alkaen ovat INFJ:t kykeneviä. He ovat hyviä opiskelijoita joilla on kehitetty luova kyky. Sekä opiskelun että myöhemmin työn he suorittavat tosi vastuuntuntoisesti. Tendenssi liialliseen perfektionismiin joskus hidastaa ne ja he antavat tekemiselle kohtuuttomasti energiaa ja aherrusta. He ovat pelossa tuloksesta viimeiseen hetkeen asti vaikka sinne ei ole mitään syytä. Ne eivät yleensä työnnä itseään eteenpäin ja voivat käyttää vaikutusvaltaansa kulissien takana, esim. kuten 'harmaa eminenssi'. Jos on joku, jolla on selkeä kyky ymmärtää psyykkisiä ilmiöitä paremmin kuin muut, ne on enimmäkseen INFJ:t. Heille on tyypillistä vahva myötätunnon kyky muiden tunteisiin. Kuudennen aistinsa avulla he voivat aistia tarkkaan muissa ihmisissä joko heidän hyvän tai huonon luonteensa, vaikka he eivät pystykään selittämään, miten he tulivat tähän johtopäätökseen.

INFJ:t eivät ole onnellisia ollessaan huonojen uutisten lähettiläitä. Päinvastoin, he rakastavat miellyttää muita ja pyrkivät olla osallisena parhaalla mahdollisella tavalla. He haluavat suostua. Konfliktit tai niiden mahdollisuus on se mitä tuo heille yleensä kivun, koska he pitävät niitä tuhoisina. Kaikenlainen ristiriita ja erimielisyys, riippumatta siitä, onko se avoin vai piilotettu, on hyvin tuhoisa heidän psyykelleen, eivätkä he voi kestä tällaista tilaa pitkää aikaa. Tämä voi johtaa siihen, että he alkavat sepittää hyviä uutisia, kiistää konfliktien olemassaolon ja eksyä fiktioihinsa niin paljon, etteivät enää osaa erottaa ajatuksia todellisuudesta ja totuutta valheesta.

Heillä on erittäin kehitetty mielikuvitus ja fantasia joita todellisuus ei rajoita. He voivat antaa ympäröivälle nerokkaan, joskus jopa mystisen vaikutelman. Rajoittamaton mielikuvitus antaa heille mahdollisuuden luoda syvällisiä, kehittyneitä ja esteettisesti täydellisiä taiteellisia teoksia, joilla voi olla musikaalinen (Tsaikovski, Debussy), runollinen (Mácha) tai proosainen (Kafka), dramaattinen (Strindberg) mutta myös matemaattinen tai fyysinen järjestelmä (Landau, Bohr) sekä pedagoginen (Komensky) muoto.

Voidaan sanoa, että INFJ:t ovat kaiken runollisin ja romanttisin tyyppi. He eivät pärjää ajattelematta emootioista, fantasioista ja visioista, jotka ovat tavallisen ajattelutavan rajojen kaukana ulkopuolella.

INFJ:t valitsee työpaikkansa, jossa tapaa intensiivisesti ihmisiä, mutta mieluiten erikseen, koska massat eivät sovi heille. He voivat olla kaikenlaisia terapeutteja: psykiatrit tai psykologit. Syvyyden vuoksi voi houkutella ne myös hengellinen toiminta ja samalla he voivat helposti alkaa kirjoittaa. Sekä kirjoitetun että puhutun kielen metaforat ovat heidän suosikkiapuvälineensä, ja he voivat käyttää niitä epätavallisella eleganssilla ja niiden kautta ilmaista todellisuutta, jota muuten ei voi jakaa.

He eivät aina selviydy hyvin vastoinkäymisistä ja kritiikistä, koska heillä on tendenssi ottaa se hyvin henkilökohtaisesti, ei heidän työnsä objektiivisena arviointina. Suhteettoman liiallinen negatiivinen arvio voi vahingoittaa heitä helposti, kun taas se, mitä he kuvittelevat "suhteettoman liialliseksi", on aika pehmeä määritelmä. Päinvastoin, he reagoivat positiivisesti arvostukseen ja kiitoksiin ja käyttävät usein molempia keinona motivoida muita. Jos heidät pakotetaan olemaan ympäristössä, joka koetaan kylmänä, tuntemattomana ja jopa vihamielisenä, he menettävät itseluottamuksensa; melankolia valtaa heidät; ja ne voivat jopa alkaa heikentyä fyysisesti tai sairastua. Tällainen ympäristö sisältää mm. kampusta tai asepalvelua.

INFJ: llä on vahvin taipumus itsemurhaan: intensiivinen sisäinen elämä, runsaat tunteet ja päättäväinen kyky nähdä kaukana ja samalla olla näkemättä mitään ratkaisua.

INFJ:t ovat kumppaneina, mutta myös kollegoina, esimiehinä tai ystävinä näyttävästi uskollisia ja kiintyneitä. He kiinnittävät huomiota mukavuuden tunteisiin; välittävät ympäristöstään; pyrkivät siihen, että ympäristö olisi mukava, kodikas ja miellyttävä myös muille; he ovat vilpittömästi kiinnostuneita muiden terveydestä ja henkisestä tasapainosta.

Uskonsa ja tunteensa he ilmaisevat itsensä usein epäsuorasti, viittaavasti, ikään kuin luottaisivat siihen, että toiset jaksavat helposti ymmärtää kaikkea. Liian avoin luonne voi toisaalta estää heitä ja saattaa heitä ihmetellä, etupäässä jos se koskee jotain, mistä he pitävät. Yksinkertaisen kuvauksen sijasta he pitävät parempana symboleista, viitteistä ja metaforasta. Ystävyyspiiri on pieni, kestävä, suhteellisen suljettu, ja suhteet tässä piirissä ovat hyvin syviä.

Jotta heidän rikkaita sisäresursseja voidaan käyttää mahdollisimman parhaiten, onhan hyödyllistä, että heidän piirissä on myös ekstroverttinen henkilö. Muutoin voi tapahtua, että heidän ideoita täynnä sisämaailma ja mielikuvitus pysyy turhaan piilotettuna. Ihmiset, jotka saavat lähestyä INFJ:t ovat joskus melkein epätoivoisia siitä, kuinka heistä löydetään piilotettua rikkausta. Osaavat rakentaa itsessä niin houkuttelevia ja täydellisiä imaginaarisia sisämaailmoja, etteivät ne todelliset sitten kiinnostavat heitä. Se voi toisaalta antaa maailmalle kuolemattomia taideteoksia, mutta toisaalta se ei ole paras asia siellä, missä vaaditaan käytännöllistä elämää.

INFJ:t eivät ole tavallisesti niin logisesti kriittisiä muihin mielipiteisiin, joita he eivät hyväksy, mutta heillä on tendenssi rakentaa oman piirin ihmisten kanssa, joilla on argumentointikyky heikompi kuin heillä, mikä antaa heille mahdollisuus saada muiden suosion ja vaikuttaa näiden kohtaloja omine neuvoineen.
Yleisesti voidaan sanoa, että INFJ:t ovat tosi harvinaisia ihmisiä, sekä määrällä että luonnepiirteillä, usein huomaamattomasti vaan korvaamattomasti vaikutaneilla, joita ilman olisi maailma paljon huonompi ja karkeampi paikka.

Mikä työ sopii sinulle parhaiten?

TARKKA KYSELY 60 kysymystä NOPEA KYSELY 20 kysymystä

Emiero kyselyn täyttämällä saat selväksi, minkälaisia ammatteja sopivat sinulle parhaiten ja mitkä tulee sinun päinvastoin vältellä.