Dynamo ESTP

Extroversion - dominoiva, ulos suunattu, suoraviivainen, päättäväinen
Sensing - käytännölinen, taitava, traditionaalinen, perusteellinen
Thinking - looginen, asiallinen, pragmaattinen, rationaalinen
Perceiving - objektiivinen, sopeutuva, spontaani, kevytmielinen

13 %

Ihmiskunnassa on noin
13% Dynamo typologian edustajaa.

Mikä työ sopii sinulle parhaiten?

TARKKA KYSELY 60 kysymystä NOPEA KYSELY 20 kysymystä

Emiero kyselyn täyttämällä saat selväksi, minkälaisia ammatteja sopivat sinulle parhaiten ja mitkä tulee sinun päinvastoin vältellä.

Perusominaisuudet:

 • Seurallisia
 • Hauskoja
 • Kilpailevia
 • Osaavat vaikuttaa muita
 • Keskittyvät toimintaan
 • Elävät „tässä ja nyt“
 • Impulsiivisia
 • Sopeutuvia ja kekseliäitä
 • Erittäin taitavia ihmissuhteissa
 • Varovaisia, vahva keskittyminen yksityiskohtiin
 • Sisukkaita

Typologian kuvaus - Dynamo

Kaikki ESP-t ovat käytännölliset ja asialliset ihmiset, sopeutuvaiset realistit, joilla on erinomainen kyky vastaanottaa ja nauttia maailmaa niin kuin se on, huolehtimatta siitä, minkälainen sen tulisi olla. Ne ovat ennakkoluulottomat, myöntäväiset muille mielipiteille, suvaitsevaiset, kärsivälliset ihmiset, jonka kanssa voidaan helposti tulla toimeen.

Yleensä voivat ESP:t ilmetä kolmin tavoin:

 1. Taidossa koneiden ja mekanismien hallintaan, erinomaisessa työkalujen ja materiaalien selvittämisessä taiteessa tai käsitöissä, samalla kuin kyvyssä tuntea erilaisten asioiden laatua, väriä tai teknologisia ominaisuuksia.
 2. Kyvyssä saada faktoja ja yksityiskohtia ensi silmällä huomattavasti erotettavissa asioissa, muistaa ja soveltaa ne oikealla tavalla.
 3. Jatkuvassa tunnossa tilanteiden vaatimuksille, heti valmis reagoida niille.

Tietojen tulee saada konkreetisen muodon. Heidän mielestään niitä ei voida saada luennoista tai käsikirjoista, vaan toimintaan "sukeltamiseen" kautta.

Hyvän tunnon perusteella ne ihmiset, joita on noin 13% ihmiskunnassa, osaavat huomata pienintä muutosta tai poikkeamista ja sen takia arvata kumppanin seuraavaa askelta. Niistä ihmisistä saadaan parhaimpia neuvojia ja virheiden korjaajia. He eivät tunne sidottuna sääntöihin ja sen takia rikkovat ne tai löytävät epätavallisia mahdollisuuksia tulkita ne omaan hyötyyn. He tekevät päätöksiä tietojen perusteella tunteiden ja yleisarvojen huolimatta.

He ovat houkuttelevia muille. Suosittuja ihmisiä, jotka osaavat liikkua monissa alueissa, heillä on paljon tuttuja, mutta hyvin vähän ystäviä. Suunnittelun pitävät ajanhukasta ajattelemalla, että sen aikana voi joka erikoinen asia elämässä jäädä huomaamatta. Mikäli työtehtäviä eivät anna heille tarpeeksi tilaa viedä painon reunaan, he etsivät sen muista paikoista, esimerkiksi adrenaliinisesta urheilusta, uhkapelistä tai tuovat tämän jännityksen omiin töihin.

Vaikka muut pystyvät lukea tylsää kirjaa vain sen takia, että he lopettaisivat tai aloittaisivat sen, ESTP:t laittaavat sen sivuun ja aloittavat uutta. Rauhallisesti nousuvat tylsän elokuvan kesken jotta ehtisivät ainakin juoda olutta tai toisen elokuvan loppuosan, josta olivat alunperin luovuttaneet. Tekemällä jotain heitä aina kiinnostaa, vaikuttaako se muita. Osaavat usein olla armottomia pragmaatikkoja.

He ovat tosi hyödyllisiä jos tarvitaan saada ihmisiä katastrofialueelle tai kriisitilanteeseen. Pystyvät järjestää nopeasti asiat ja tekevät sen jopa viehkeän tyylikkästi. Viranomaisasiat jättävät toisille.

ESTP-lle on tärkeä sekä tulos että tapa, jonka kautta sitä saavuttiin. Heillä on vahva taito ymmärtää nopeasti ongelman keskeisiä osia. Kokeilla saada selitystä heistä teoriojen kautta on turhaa, koska he haluavat pragmaattisesti ymmärtää ongelman syytä ja aloittaa ratkaisemista. Saman suoran lähestymistavan voivat soveltaa myös ihmissuhteisiin. Heidän piirissä on tavallisesti jännittävää, kiihkeä ja hauskaa, mutta he ovatkin monta kertaa arvaamattomia.

ESTP ovat onnenlapset ja heistä usein kerrotaan, että heillä on enemmän onnea kuin järkeä.

Mikä työ sopii sinulle parhaiten?

TARKKA KYSELY 60 kysymystä NOPEA KYSELY 20 kysymystä

Emiero kyselyn täyttämällä saat selväksi, minkälaisia ammatteja sopivat sinulle parhaiten ja mitkä tulee sinun päinvastoin vältellä.