Dynamo ESTP

Extroversion - dominoiva, pyrkii pois, suoraviivainen, päättäväinen
Sensing - käytännöllinen, taitava, perinteinen, perusteellinen
Thinking - looginen, asiallinen, pragmaattinen, järkevä
Perceiving - objektiivinen, sopeutuva, spontaani, kevytmielinen

13 %

Ihmiskunnassa on noin
13% Dynamo typologian edustajia.

Mikä työ sopii sinulle parhaiten?

TARKKA KYSELY 60 kysymystä NOPEA KYSELY 20 kysymystä

Täyttämällä Emiero kyselyä voit selvittää, minkälaisia ammatteja sopivat sinulle parhaiten ja mitkä sinun kannattaisi välttää.

Perusominaisuudet:

 • Seurallisia
 • Hauskoja
 • Kilpailevia
 • Osaavat vaikuttaa muihin
 • Keskittyvät toimintaan
 • Elävät ”tässä ja nyt”
 • Impulsiivisia
 • Sopeutuvia ja kekseliäitä
 • Erittäin taitavia ihmissuhteissa
 • Varovaisia, vahva keskittyminen yksityiskohtiin
 • Sisukkaita

Typologian kuvaus - Dynamo

Kaikki ESP:t ovat käytännöllisiä ja asiakeskeisiä ihmisiä. Sopeutuvaisia realisteja, joilla on erinomainen kyky vastaanottaa ja nauttia maailmasta sellaisena kuin se on, huolimatta siitä, minkälainen sen tulisi olla. He ovat ennakkoluulottomia, myöntäväisiä muille mielipiteille, suvaitsevaisia, kärsivällisiä ihmisiä, joiden kanssa on helppo tulla toimeen.

Yleensä ESP:t ilmentävät kolmin tavoin:

 1. Taidossa koneiden ja mekanismien kanssa, erinomaisessa työkalujen ja materiaalien hallinnassa taiteessa tai käsitöissä, tai kyvyssä tuntea erilaisten asioiden laatua, väriä tai teknisiä ominaisuuksia.
 2. Kyvyssä omaksua erilaisten aihepiirien faktoja ja yksityiskohtia, vaikka ensisilmäyksellä vaikuttaa siltä, että niiden välillä ei ole yhteyttä, sekä niiden muistamisessa ja soveltamisessa.

He osaavat jatkuvasti tunnistaa tilanteiden vaatimuksia ja ovat heti valmis reagoimaan asianmukaisesti.
Tietojen tulee olla konkreettisessa muodossa. Heidän mielestään niitä ei voida saada luennoista tai käsikirjoista, vaan ”tarttumalla toimeen”.

Hyvän havaintokykynsä perusteella ne ihmiset, joita ihmiskunnassa on noin 13%, huomaavat pieniäkin muutoksia tai poikkeamia ja niiden perusteella osaavat arvata kumppanin seuraavaa askelta. Niistä ihmisistä saadaan parhaimpia neuvojia ja virheiden korjaajia. He eivät tunne sitoutuneisuutta sääntöihin, minä vuoksi he rikkovat niitä tai löytävät epätavanomaisia mahdollisuuksia tulkita niitä omaksi hyödykseen. He tekevät päätöksiä tietojen perusteella tunteista ja yleisistä arvoista huolimatta.

He ovat houkuttelevia henkilöitä. Suosittuja ihmisiä, jotka osaavat liikkua monilla alueilla. Heillä on paljon tuttuja, mutta hyvin vähän ystäviä. Suunnittelun he mieltävät ajanhukaksi, sillä he ajattelevat, että sen aikana voi jokin erikoinen asia elämässä jäädä huomaamatta. Mikäli työtehtävät eivät tuo heille riittävästi jännitystä, he etsivät sen muualta. Esimerkiksi adrenaliinia vapauttavasta urheilusta, uhkapeleistä tai he tuovat jännityksen omiin töihin.

Vaikka muut pystyvät lukemaan tylsää kirjaa vain sen takia, että he lopettaisivat mitä ovat aloittaneet, ESTP:t laittavat sen sivuun ja aloittavat uuden lukemista. He rauhallisesti nousevat tylsän elokuvan kesken, jotta ehtisivät ainakin juoda olutta tai nähdä sen toisen elokuvan, joka jäi valitsematta, loppuosan. Kun he tekevät jotain, heitä aina kiinnostaa, vaikuttaako se muihin. He osaavat usein olla armottomia pragmaatikkoja.

He ovat korvaamattomia silloin, kun täytyy saada ihmisiä katastrofialueelle tai kriisitilanteeseen. He pystyvät järjestämään asioita nopeasti ja tekevät sen jopa erittäin tyylikkäästi. Viranomaisasiat he jättävät muille.

ESTP:lle on tärkeä sekä tulos että tapa, jolla se saavutetaan. Heillä on vahva taito ymmärtää nopeasti ongelman keskeisiä kohtia. Heidän mielestään on turhaa yrittää löytää selityksiä teorioiden kautta, sillä he haluavat ymmärtää ongelmien syitä käytännön tasolla ja aloittaa niiden ratkaisemista. Saman suoraviivaisen lähestymistavan he voivat soveltaa myös ihmissuhteisiin. Heidän läheisyydessä on useimmiten jännittävää ja hauskaa, mutta myös arvaamatonta.

ESTP:t ovat ”onnenlapsia” ja heistä usein sanotaan, että heillä on enemmän tuuria kuin järkeä.

Mikä työ sopii sinulle parhaiten?

TARKKA KYSELY 60 kysymystä NOPEA KYSELY 20 kysymystä

Täyttämällä Emiero kyselyä voit selvittää, minkälaisia ammatteja sopivat sinulle parhaiten ja mitkä sinun kannattaisi välttää.