Valvoja ESTJ

Extroversion - dominoiva, ulos suunattu, suoraviivainen, päättäväinen
Sensing - käytännölinen, taitava, traditionaalinen, perusteellinen
Thinking - looginen, asiallinen, pragmaattinen, rationaalinen
Judging - organisoitu, rakenteellinen, päättäväinen, sisukas

13 %

Ihmiskunnassa on noin
13% Valvoja typologian edustajaa.

Mikä työ sopii sinulle parhaiten?

TARKKA KYSELY 60 kysymystä NOPEA KYSELY 20 kysymystä

Emiero kyselyn täyttämällä saat selväksi, minkälaisia ammatteja sopivat sinulle parhaiten ja mitkä tulee sinun päinvastoin vältellä.

Perusominaisuudet:

  • Käytännölliset ja realistiset
  • Luotettavia
  • Itsevarmoja
  • Kovasti työskenteleviä
  • Traditionaalisia
  • Pitävät ihmisten johtamisesta
  • Tosi rakenteellisia ja organisoituja
  • Standardeissa liikkuvia
  • Inhoavat epäefektiivisuuta ja epäjärjestystä
  • Etsivät samalla tavalla ajattelevia ihmisiä

Typologian kuvaus - Valvoja

ESTJ:tä on maailmassa noin 13%. Nämä ihmiset ovat lähikontaktissa todellisuuden kanssa, ymmärtävät hyvin sekä oman kotiympäristön että työymparistön.

He eivät useimmiten usko omalle intuitioille ja tunteiden signaaleille. Ovat ylpeitä siitä, että heitä ei voida vaikuttaa helposti mainoksilla tms. Ennen kuin päätevät osallistu jossakin, tarkastelevat sen tosi yksityiskohtaisesti.

Heidän täytyy saada perusteellisia syitä ja tarkkoja ohjeita menestyvää toimintaa varten. He nouttavat sääntöä „parempi katsoa kuin katua“. Tykkäävät toiminnasta, jossa voivat nähdä konkreettisiä tuloksia. He eivät ole kiinnostuneet teorioiden soveltamisessa käytäntöön. Ne ovat hienoja järjestäjiä ja johtajia, vaikka enemmän hallintoihmisiä ja työnjohtajia, jotka eivät keskustele asioista, kuin luonnollisia johtajia ja saarnaajia.

He pystyvät muodostaa prosessia ja toimenpiteitä, tarkkoja ohjeita ja käsikirjoja. Vähän liioitelemalla voidaan sanoa, että he pitävät kaiken eniten keittokirjoista, mutta haluavat muuttaa antamia ohjeita oman maun mukaan. He tykkäävät siitä, kun asioita tehdään niin kuin pitää – toisin sanoen oikeasti. He eivät ole kärsivällisiä ja ymmärtäväisiä niille,jotka eivät kiinnitä tarpeeksi huomiota ja huolta toimintojen yksityiskohtiin, jotka heidän mielestänsä selvästi lähtevät samojen asioiden aikaisemmin tehtyjen ihmisten kokemuksesta ja tietoista.

Niiden ajattelu on hierarkinen. He osaavat määritellä tarkkoja tavoitteita ja toimia niiden mukaisesti. Käsittelevät ne yksi kerallaan tärkeyden perusteella. He kunnioitavat hierarkian myös siinä mielessä, että ovat lojaalisia instituutioille, joille kuuluvat.

He ovat luotettavia ja uhrautuvaisia työskentelijöitä tai talkoolaisia. Alimaisuuden ja ylemyyden systeemi on heillä selvä ja toimia siinä ei tuo heille ongelmia – sekä alimaisena että esimiehenä.

Koska he ajattelevat rakenteiden käsitteissä, he pystyvät vetämään välitöntä etua korkeamman tarkoituksen tai yleisten periaatteiden hyväksi. He voivat tehdä päätöksiä tiukasti ja myös toteuttaa nämä päätökset, vaikka se tarkoittaisi henkilökohtaisia uhrauksia heidän tai toisten puolellaan. ESTJ:t ei koskaan kysy muilta joltakin, mitä he eivät vaadi itseltään. Tämän vahvuuden haittana voi joskus olla tendenssi kiinnittää huomiota sitoumuksiin enemmän kuin yksityisyyteen, mikä on tervetullut työssä, muttei usein täysin ymmärretty kotona.

ESTJ:t ovat tavallisesti seurallisia, he eivät välttele bileetejä, juhlia tai muita tapahtumia, jossa kevyesti keskustelevat muiden kanssa ja osaavatkin olla hyvin vitsikkäitä. He esittävät omia mielipiteitä vaikkei kukaan kysy niistä.

Mielenkiintoista on, että suurimmat erot tässä tyypissä ovat miesten ja naisten välillä. Tämäntyyppiset miehet ovat kaikkein eniten "jätkiä"; heidän mielipiteensä ja huumori ovat omaleimaisia ja he voivat jopa luokitella asioita.

He ovat itsevarmoja, käytännöllisiä, päättäväisiä ja vahvasti asennoituneita; Lyhyesti sanottuna ihmiset, jotka kulttuurissamme edustavat suojelijoita ja toimeentulijoita. Heidän tulisi kuitenkin tietää, että niin vähän kuin he ovat enimmäkseen väärässä tuomioissa, he voivat olla täysin väärässä mielipiteissä muista.

Huolimatta siitä, kuinka heidän naispuolinen kumppaninsa yleensä ovat ilman ongelmia naisten identiteetissään, he voivat joskus joutua sisäiseen ristiriitaan päättäväisen naisen ja lempeän naisen, jopa sopeutuvan vaimon tai äidin, välillä.  Tämäntyyppiset naiset voivat useammin kuin muut tyypit tehdä perinteisesti miesten toimintoja. Tasapuolisina vastustajina he voivat pelata tennistä tai kortteja miesten piirissä, joskus mennä juomaan olutta heidän kanssaan, eivätkä he kompastu heti kuullessaan hieman karkeampaa sanastoa.

Heidän ympäristönä on jatkuvuus, harkitsevuus ja järjestys. Perhe, työ ja kaikki muut asiat ovat heille jotain johdettava. He elävät maailmassa, jossa hyvä työ tuo palkinnon ja rehellinen työ on arvo itse.

He voivat olla sitkeitä, kärsivällisiä ja työskennellä suurella katkeruudella. Heillä on tendenssi jakaa jokainen projekti selkeästi järjestettyihin osiin ja kappaleisiin, joista he vähitellen selviytyvät. Tämä heidän menetelmänsä selittää, miksi he inhoavat häiriöitä ja yllätyksiä. Häiriöt vievät heidät tahdista ja rytmistä, romahtavat dynaamisuutta ja suuntautumista. Jos heidän huomionsa ajautuu hetkeksi pois, heille ei ole helppoa ja itsestäänselvä aloittaa uudestaan siitä, mihin he pysähtyivät. Useimmissa tapauksissa heidän on mentävä takaisin alkuun ja käydä läpi kaikki jo toteutetut vaiheet, heidän on riittävästi 'lämmitettävä', jotta voisivat jatkaa häiriöpisteestä eteenpäin.

ESTJ:t ovat näkyvissä jo lapsuudessa. Toisaalta he protestoivat ja väittävät, etteivät he syö maksaa tai että he eivät vielä mene nukkumaan, mutta pitkällä aikavälillä toisaalta kunnioittavat henkilöä (ja vain tätä), joka pakottaa heidät tähän kiistattoman auktoriteetin kautta. Päinvastoin kunnioitus menettää sen, joka vetäytyy ja näyttää olevan '' nilviäinen ''. Tämä voi joskus ajaa vanhemmat tai työnantajat hulluksi, mutta ESTJ:t vain tarkistavat, voivatko he todella luottaa ihmisiin, myös pomoihin, ja ovatko nämä ihmiset oikeassa paikassa.

Mikä työ sopii sinulle parhaiten?

TARKKA KYSELY 60 kysymystä NOPEA KYSELY 20 kysymystä

Emiero kyselyn täyttämällä saat selväksi, minkälaisia ammatteja sopivat sinulle parhaiten ja mitkä tulee sinun päinvastoin vältellä.