Valvoja ESTJ

Extroversion - dominoiva, pyrkii pois, suoraviivainen, päättäväinen
Sensing - käytännöllinen, taitava, perinteinen, perusteellinen
Thinking - looginen, asiallinen, pragmaattinen, järkevä
Judging - organisoitu, järjestelmällinen, päättäväinen, sinnikäs

13 %

Ihmiskunnassa on noin
13% Valvoja typologian edustajia.

Mikä työ sopii sinulle parhaiten?

TARKKA KYSELY 60 kysymystä NOPEA KYSELY 20 kysymystä

Täyttämällä Emiero kyselyä voit selvittää, minkälaisia ammatteja sopivat sinulle parhaiten ja mitkä sinun kannattaisi välttää.

Perusominaisuudet:

  • Käytännöllisiä ja realistisia
  • Luotettavia
  • Itsevarmoja
  • Kovasti töitä tekeviä
  • Perinteitä vaalivia
  • Pitävät johtamisesta
  • Hyvin organisoituja
  • Normien asettamien rajojen sisällä liikkuvia
  • Inhoavat aikaansaamattomuutta ja epäjärjestystä
  • Etsivät samalla tavalla ajattelevia ihmisiä

Typologian kuvaus - Valvoja

ESTJ:tä on maailmassa noin 13%. Heillä on hyvä todellisuudentaju ja he tuntevat sekä oman koti- että työympäristönsä hyvin.

Useimmiten he eivät luota omaan intuitioonsa ja tunteidensa signaaleihin. He ovat ylpeitä siitä, että heitä ei helposti huijata tai heihin vaikuteta mainoksilla. Ennen kuin he päättävät ryhtyä johonkin, he tarkastelevat sitä tosi yksityiskohtaisesti.
Heidän täytyy saada perusteellisia syitä ja tarkkoja ohjeita menestyksekästä toimimista varten. He noudattavat sääntöä ”parempi katsoa kuin katua”. He pitävät toiminnasta, jossa he voivat nähdä konkreettisia tuloksia heti. He eivät ole kiinnostuneita teorioiden soveltamisessa käytäntöön. Ne ovat hyviä järjestäjiä ja johtajia, vaikkakin enemmän hallintoihmisiä ja työnjohtajia, jotka eivät neuvottele asioista, kuin luonnollisia johtajia tai saarnaajia.

He pystyvät muodostamaan prosesseja ja toimenpiteitä sekä luomaan tarkkoja ohjeita ja käsikirjoja. Vähän liioitellusti voidaan sanoa, että he pitävät kaiken eniten keittokirjoista, mutta haluavat soveltaa annettuja ohjeita oman maun mukaan. He pitävät siitä, kun asioita tehdään niin kuin pitää – toisin sanoen oikealla tavalla. He eivät ole kärsivällisiä tai ymmärtäväisiä niitä kohtaan, jotka eivät kiinnitä tarpeeksi huomiota ja eivät välitä toimintojen yksityiskohdista, mikä, heidän mielestään, selkeästi perustuvat niiden kokemuksiin ja tietoihin, jotka ovat tehneet samoja asioita ennen.

Heidän ajattelunsa on hierarkkinen. He osaavat määritellä tarkkoja prioriteetteja, jotka he noudattavat. He käsittelevät asioita yksi kerallaan tärkeysjärjestyksessä. He kunnioittavat hierarkian myös siinä mielessä, että ovat lojaaleja instituutioille, johon he kuuluvat.

He ovat luotettavia ja uhrautuvaisia kumppaneita, työntekijöitä tai talkoolaisia. Hierarkia ja alaisuussuhteet ovat heillä selvät ja niiden puitteissa toimiminen ei tuota heille ongelmia – ei alaisina eikä esimiehenä.

Koska he ajattelevat hierarkkisissa rakenteissa, he pystyvät asettamaan omat intressit suurempien tavoitteiden ja yleisten periaatteiden taakse. He voivat tehdä täsmällisiä päätöksiä ja myös toteuttaa niitä, vaikka se tarkoittaisi henkilökohtaisia uhrauksia heidän tai toisten puolesta. ESTJ:t eivät koskaan vaadi muilta mitään, mitä he eivät vaatisi itseltään. Tämän vahvuuden kääntöpuolena voi joskus olla, että he pitävät sitoumukset tärkeämpinä kuin yksityisyyden, mikä on tervetullut työssä, muttei usein täysin ymmärretty kotona.

ESTJ:t ovat tavallisesti seurallisia. He eivät jätä väliin bileitä, juhlia tai muita tapahtumia. Niissä he keskustelevat muiden kanssa ja osaavatkin olla hyvin vitsikkäitä. He esittävät omia mielipiteitä, vaikkei kukaan niitä kysy.

Mielenkiintoista on, että tässä tyypissä ovat suuria eroja miesten ja naisten välillä. Tämän tyyppiset miehet ovat kaikkein eniten "jätkiä"; heidän mielipiteensä ja huumori ovat omaleimaisia ja he voivat jopa luokitella asioita.

He ovat itsevarmoja, käytännöllisiä, päättäväisiä ja vahvasti asennoituneita; Lyhyesti sanottuna ihmisiä, jotka kulttuurissamme edustavat suojelijoita ja elättäjiä. Heidän tulisi kuitenkin tietää, että vaikka heidän arviointinsa on usein oikein, he voivat olla todella väärässä muiden ihmisten mielipiteistä.

Heidän naispuolisella vastineella ei yleensä ole ongelmia naisellisuuden kansaa, mutta he voivat joskus löytää itsensä sisäisessä ristiriidassa päättäväisen ja lempeän naisen ja sopeutuvaisen vaimon tai äidin välillä. Tämän tyyppiset naiset voivat useammin kuin muut tehdä perinteisiä ”miesten tehtäviä”. Tasapuolisina vastustajina he voivat pelata tennistä tai kortteja miesten kanssa ja joskus mennä juomaan olutta, eivätkä he heti mene lukkoon kuullessaan hieman karkeampaa kieltä.

Heidän ympärillään hallitsevat jatkuvuus, harkitsevuus ja järjestys. Perhe, työ ja kaikki muut asiat ovat heille jotain johdettava. He elävät maailmassa, jossa hyvä työ tuo palkan ja rehellinen työ on itseisarvo.

He voivat olla sitkeitä, kärsivällisiä ja kestävät katkeruutta. Heillä on taipumus jakaa jokainen projekti selkeästi järjestettyihin osiin ja kappaleisiin, joista he selviytyvät vähitellen. Tämä menetelmä selittää, miksi he inhoavat häiriöitä ja yllätyksiä. Häiriöt vievät heidät tahdista ja rytmistä ja häiritsevät dynaamisuutta ja orientoitumista. Jos heidän huomionsa ajautuu hetkeksi pois, heille ei ole helppoa ja itsestään selvää jatkaa siitä, mihin he jäivät. Useimmissa tapauksissa heidän on mentävä takaisin alkuun ja käytävä läpi kaikki jo toteutetut vaiheet. Heidän on ”lämmiteltävä”, jotta voisivat jatkaa häiriöpisteestä eteenpäin.

ESTJ tyyppi voidaan havaita jo lapsuudessa. Toisaalta he protestoivat ja väittävät, etteivät he syö maksaa tai että he eivät vielä mene nukkumaan, mutta pitkällä aikavälillä he kunnioittavat henkilöä (ja vain tätä), joka pakottaa heidät siihen kiistattoman auktoriteettinsa avulla. Toisaalta heidän kunnioituksensa menettää se, joka vetäytyy ja näyttää olevan ”heittopussi”'. Tämä voi joskus tehdä vanhemmat tai työnantajat hulluksi, mutta ESTJ:t tarkistavat toiminnallaan, voivatko he todella luottaa ihmisiin, mukaan lukien esihenkilöihin, ja ovatko nämä ihmiset oikeassa paikassa.

Mikä työ sopii sinulle parhaiten?

TARKKA KYSELY 60 kysymystä NOPEA KYSELY 20 kysymystä

Täyttämällä Emiero kyselyä voit selvittää, minkälaisia ammatteja sopivat sinulle parhaiten ja mitkä sinun kannattaisi välttää.