Tulkki ESFP

Extroversion - dominoiva, pyrkii pois, suoraviivainen, päättäväinen
Sensing - käytännöllinen, taitava, perinteinen, perusteellinen
Feeling - huolehtiva, antelias, herkkä, suojeleva
Perceiving - objektiivinen, sopeutuva, spontaani, kevytmielinen

13 %

Ihmiskunnassa on noin
13% Tulkki typologian edustajia.

Mikä työ sopii sinulle parhaiten?

TARKKA KYSELY 60 kysymystä NOPEA KYSELY 20 kysymystä

Täyttämällä Emiero kyselyä voit selvittää, minkälaisia ammatteja sopivat sinulle parhaiten ja mitkä sinun kannattaisi välttää.

Perusominaisuudet:

 • Optimistisia
 • Ystävällisiä
 • Etsivät uusia kokemuksia
 • Spontaaneja ja joskus impulsiivisia
 • Pitävät faktoista ja konkreettisista tiedoista
 • Inhoavat teorioita ja abstrakteja tietoja
 • Seurallisia
 • Pitävät ihmisten kohtaamisesta
 • Keskittyvät nykyhetkeen
 • Pitävät monipuolisuudesta, inhoavat yksitoikkoisuutta

Typologian kuvaus - Tulkki

Kaikki ESP:t (Tulkki, Dynamo) ovat käytännöllisiä ja faktoihin keskittyviä ihmisiä. Sopeutuvaisia realisteja, joilla on erinomainen kyky vastaanottaa ja nauttia maailmasta sellaisena kuin se on ja olla huolehtimatta siitä, minkälainen se voisi olla. He ovat ennakkoluulottomia, myöntäväisiä muiden mielipiteille ja suvaitsevaisia. Kärsivällisiä ihmisiä, joiden kanssa on helppo tulla toimeen.

Yleensä ESP:t ilmentävät kolmin tavoin:

 1. Taidossa koneiden ja mekanismien kanssa, erinomaisessa työkalujen ja materiaalien hallinnassa taiteessa tai käsitöissä, tai kyvyssä tuntea erilaisten asioiden laatua, väriä tai teknisiä ominaisuuksia.
 2. Kyvyssä omaksua erilaisten aihepiirien faktoja ja yksityiskohtia, vaikka ensisilmäyksellä vaikuttaa siltä, että niiden välillä ei ole yhteyttä, sekä niiden muistamisessa ja soveltamisessa.

He osaavat jatkuvasti tunnistaa tilanteiden vaatimuksia ja ovat heti valmis reagoimaan asianmukaisesti.
Tietojen tulee olla konkreettisessa muodossa. Heidän mielestään niitä ei voida saada luennoista tai käsikirjoista, vaan ”tarttumalla toimeen”.

ESFP:t ovat ystävällisiä, ihastuttavia, puheliaita ja heidän kanssaan on helppo tulla toimeen, sillä he suhtautuvat muihin ihmisiin positiivisesti. Kaikista typologioista he ovat anteliaimpia ja heidät pidetään haluttuina kumppaneina, kavereina ja seuralaisina.

Samalla kuin ESTP typologian edustajia, heitä on noin 13%. Erona näiden ryhmien välillä on se, että ESFP:t osaavat ymmärtää toisten tunteita. He ovat luonnollisesti ystävällisiä ja avoimia, löytävät ihmisistä parhaat puolet ja pystyvät jopa herättämään niitä.

He etsivät koko ajan seuraa, sillä he eivät pysty kovin pitkään olemaan yksin. He pitävät fiksusta pukeutumisesta, monipuolisesta ruuasta ja mahdollisuudesta valmistaa jotain toisille. Heillä on tapana toimia impulsiivisesti, minkä takia heistä tulee helposti houkutusten tai jopa huijausten kohde. He helposti antautuvat mainoksiin ja erilaisiin kampanjoihin.
Kollegoina, esimiehinä, vanhempina tai ystävinä ESTP:t ovat ystävällisiä, viihdyttäviä, inspiraation ja innostuksen lähteitä. Ongelmien, stressitilanteiden, aikapaineen tai muiden haasteiden ilmentyessä, he alkavat kuitenkin olla levottomia ja haluaisivat paeta tilanteesta. Heillä on heikko stressinsietokyky. Sen sijan, että he näyttäisivät tyytymättömyyttään tilanteeseen, aiheuttaisivat sekaannusta tai vastustaisivat, he esittävät tietämättömyyttä tai välinpitämättömyyttä ja yrittävät päästä tilanteesta mahdollisimman pian.

Vielä aikuisiässä ESFP:t pysyvät jonkin verran leikkivinä lapsina ja osallistuminen leikkeihin tai lasten kanssa hassuttelu ei tuota heille ongelmia.

Täsmällisyys ja huolellisuus eivät ole heidän vahvempia puolia. He eivät kuitenkaan unohda sosiaalisia tapahtumia, kuten esimerkiksi läheisten nimipäiviä, syntymäpäiviä tai vuosipäiviä. He ovat monesti niitä, jotka kuulevat huhut ensimmäisinä.
Looginen analysointi ei ole heidän vahvin puolensa, sillä heiltä puuttuu taito kritisoida asioita rakentavasti ja luovasti. Kun he neuvottelevat, heidän perustana toimii oma henkilökohtainen kokemus ja he samaan aikaan he osoittavat vahvaa todellisuudentajua ja paljon niin kutsuttua ”maalaisjärkeä”.

Heidän erinomainen kykynsä rakentaa ihmissuhteita pysyy vain siihen saakka, kunnes muut ovat poissa silmistä. Suhteet ovat todellisia vain tässä ja nyt. He eivät pidä tieteellisistä ja teoreettisista asioista tai abstraktioista. Tieteellisissä piirissä he ovat harvoin läsnä, sillä he eivät ole mukana kuvioissa. He eivät näe ”isoa kuvaa” ja metsää puilta. Heidän ei aina tarvitse nähdä omien tekojensa seurauksia.

Ilman järkevästi kehitettyjä sisäisiä näkemyksiä, jotka antavat heille arvojärjestelmän, itsekunnioituksen tunteen ja sisäisen järjestyksen, he voivat käyttäytyä kuin sosiaaliset kameleontit ilman omaa mielipidettä ja kykyä sopeutua tilanteeseen. He ovat kärsimättömiä sellaisten tietojen tai toimintojen kanssa, joilla ei ole mitään tekemistä heidän kykyjensä ja sen hetkisten intressien kanssa. Joskus he saattavat vaikuttaa pinnallisilta ihmisiltä, jotka ajavat murheet ja ongelmat pois.
Koska heidän päätavoitteena on konkreettinen nautinto, heidän moraalinsa toimii sen mukaisesti. Se ei tarkoita välttämättä sitä, että nämä ihmiset ovat vain himokkaita, pinnallisia mielihyvän etsijöitä. Heidän kaipauksensa voi johtaa asiantuntemuksen esteettisiin muotoihin taiteessa. Yksityisessä ja työelämässä mukavaksi koetusta ihmisestä voi lopulta paljastua moraaliton ja julma henkilö, jolla on taipumus patologiseen mustasukkaisuuteen tai ihmisten ja asioiden hyväksikäyttöön vain omien tarpeiden toteuttamista varten.

Mikä työ sopii sinulle parhaiten?

TARKKA KYSELY 60 kysymystä NOPEA KYSELY 20 kysymystä

Täyttämällä Emiero kyselyä voit selvittää, minkälaisia ammatteja sopivat sinulle parhaiten ja mitkä sinun kannattaisi välttää.