Esittäjä ESFP

Extroversion - dominoiva, ulos suunattu, suoraviivainen, päättäväinen
Sensing - käytännölinen, taitava, traditionaalinen, perusteellinen
Feeling - huolellinen, antelias, herkkä, suojeleva
Perceiving - objektiivinen, sopeutuva, spontaani, kevytmielinen

13 %

Ihmiskunnassa on noin
13% Esittäjä typologian edustajaa.

Mikä työ sopii sinulle parhaiten?

TARKKA KYSELY 60 kysymystä NOPEA KYSELY 20 kysymystä

Emiero kyselyn täyttämällä saat selväksi, minkälaisia ammatteja sopivat sinulle parhaiten ja mitkä tulee sinun päinvastoin vältellä.

Perusominaisuudet:

 • Optimistisia
 • Ystävällisiä
 • Etsivät uutta kokemusta
 • Spontaaneja ja joskus impulsiivisia
 • Pitävät faktoista ja konkreetisista informaatioista
 • Inhoavat teoriat ja abstraktiset tiedot
 • Seurallisia
 • Tykkäävät ihmisten tapaamisesta
 • Keskittyvät nykyaikalle
 • Pitävät monenlaisuudesta, inhoavat yksitoikkoisuutta

Typologian kuvaus - Esittäjä

Kaikki ESP-t ovat käytännölliset ja asialliset ihmiset, sopeutuvaiset realistit, joilla on erinomainen kyky vastaanottaa ja nauttia maailmaa niin kuin se on, huolehtimatta siitä, minkäläinen sen tulisi olla. Ne ovat ennakoluulottomat, myöntäväiset muille mielipiteille, suvaitsevaiset, kärsivälliset ihmiset, jonka kanssa voidaan helposti tulla toimeen.

Yleensä voivat ESP-t ilmetä kolmin tavoin:

 1. Taidossa koneiden ja mekanismien hallintaan, erinomaisessa työkalujen ja materiaalien selvittämisen taiteessa tai käsitöissä, samalla kuin kyvyssä tuntea erilaisten asioiden laatua, väriä tai teknologisia ominaisuuksia.
 2. Kyvyssä saada faktoja ja yksityiskohtia ensi silmällä huomattavasti erottavissa asioissa, muistaa ja soveltaa ne oikealla tavalla.
 3. Jatkuvassa tunnossa tilanteiden vaatimuksille, heti valmis reagoida niille.

Tietojen tulee saada konkreetisen muoton. Heidän mielestään niitä ei voida saada luennoista tai käsikirjoista, vaan toimintaan „sukeltamisen“ kautta.

ESFP:t ovat ystävällisiä, ihanteellisiä, puheliaita ja heidän suhtautumiseen ihmisille kiittäen voidaan helposti tulla toimeen heidän kanssa. Kaikeista typologioista ovat anteliaimia ja heitä pidetään haluttuina kumppaneina, kavereina ja seuralaisina.

Samalla kuin ESTP on niitä noin 13%. Erona niisä ryhmissä on se, että ESFP:t osaavat ymmärtää toisten tilannetta. He ovat luonnollisesti ystävällisiä ja avoimia, etsivät ihmisistä paremman puolen ja pystyvät jopa herätä sen.

He tarvitsevat seuraa ja sen takia eivät pysty olla yksin pitkä aikaa. Pitävät kauneista puvuista, monenlaisesta ruuasta ja mahdollisuudesta valmistaa jotain toisille. Heillä on tapana toimia impulsiivisesti, jonka takia niistä tulee helpompi huijausten kohde. He ovat usein vaikutettuja mainoksilla tai kampanjoilla.

Koleegoina, esimiehinä, vanhemmina tai ystävinä ovat ESTP:t ystävällisiä, hauskoja, inspiraation ja kiihkon lähde. Jos kuitenkin tulevat ongelmia, stressitilanne, aikapula tai muu haaste, alkaavat olla hermostuneita ja kaipaavat pakoon lähtemiseen tilanteesta. Heillä on heikko stressihallinta. Paitsi epätyytyväisyyden osoittamista, ristiriidan sytyttämistä tai aktiivista vastustusta teeskenelevät, etteivät tiedä mistään tai se ei vaikuttaa ne ja yrittävät paeta tilanteesta.

Vaikka ovat jo aikuisia, ESFP:t pysyvät jonkin verran leikkivinä lapsina, mielellään osallistuvat eri leikkissä ja tekevät „hulluja“ asioita.

Täsmällisyys ja huolellisuus ei ole heidän paras puoli. Eivät kuitenkin unohda tapahtumiin, kuten vaikka läheisten nimipäivät, syntymäpäivät tai vuosipäivät. Usein levittävät ensimmäisinä erilaisia huhuja.

Looginen analyysi ei ole heidän paras kyky, heiltä samalla puuttuu taito kritisoida asiat rakentavasti ja positiivisella tavalla. Joka tapauksessa luottavat omaan henkilökohtaiseen kokemukseen osoittamalla vahva todellisuuden ymmärtämisen taju ja käyttämällä runsaasti sen, mikä kutstutaan „maalaisjärjeksi“.

Heidän erinomainen kyky rakentaa ihmissuhteita pysyy vain näin kauan, kunnes muut eivät ole poissa silmistä. Suhteita ovat todellisia vain nyt ja tässä. He eivät pidä tieteellisistä ja teoreetisistä asioista abstraktion mukaan lukien. Tietäjien piirissä eivät ole läsnä usein, koska joskus laiminlyövät yhteyksiä, eivät näe ”ison kuvan” ja metsän puilta. Omien tekojen seurauksia eivät aina huomata.

Ilman järkevästi kehitettyä tuntoa, joka antaa heille arvojen systeemin, itsekunnioituksen tunteen ja sisäisen järjestyksen, voivat käyttäytyä kuin sosiaaliset kameleontit esittämättä omaa mielipidettä, sopeutumalla vain tämänhetkisen tilanteeseen. He eivät ole kärsivällisiä informaatiojen tai toiminnojen kanssa, joilla ei ole mitään tekemistä heidän kyvyille tai tämänhetkisille intressille.

Heidän moraali on suunnattu konkreetisen nautinnon perusteella. Se ei tarkoita välttämättä sitä, että ne ihmiset ovat vain hekumallisia hedonisteja. Heidän kaipaus voi johtaa esteettisiin taidehistorian muotoihin. Yksityisessä elämässä tai työelämässä voi mukavasti näkevästä ihmisesta lopussa paljastua amoraalinen ja julma ihminen, jolla on taipumus patologiseen mustasukkaisuuteen tai ihmisten ja asioiden hyväksikäyttöön vain omien tarpeiden toteuttamista varten.

Mikä työ sopii sinulle parhaiten?

TARKKA KYSELY 60 kysymystä NOPEA KYSELY 20 kysymystä

Emiero kyselyn täyttämällä saat selväksi, minkälaisia ammatteja sopivat sinulle parhaiten ja mitkä tulee sinun päinvastoin vältellä.