Elättäjä ESFJ

Extroversion - dominoiva, pyrkii pois, suoraviivainen, päättäväinen
Sensing - käytännöllinen, taitava, perinteinen, perusteellinen
Feeling - huolehtiva, antelias, herkkä, suojeleva
Judging - organisoitu, järjestelmällinen, päättäväinen, sinnikäs

13 %

Ihmiskunnassa on noin
13% Elättäjä typologian edustajia.

Mikä työ sopii sinulle parhaiten?

TARKKA KYSELY 60 kysymystä NOPEA KYSELY 20 kysymystä

Täyttämällä Emiero kyselyä voit selvittää, minkälaisia ammatteja sopivat sinulle parhaiten ja mitkä sinun kannattaisi välttää.

Perusominaisuudet:

  • Mukavia ja myötätuntoisia
  • Viihdyttäviä
  • Erittäin hyvin organisoituja
  • Käytännönläheisiä
  • Lojaaleja
  • Auttavat mielellään toisia ihmisiä
  • Uhrautuvaisia
  • Luotettavia
  • Kaipaavat hyväksyntää

Typologian kuvaus - Elättäjä

Tämä typologia on seurallisin. Heillä on tendenssi idealisoida kaikki, joille he tällä hetkellä osoittavat suosionsa. Tähän ryhmään kuuluu noin 13% ihmisistä. Herkkä ja huolenpitävä luonne yltää omien tarpeiden ylitse muiden auttamiseen. He osaavat ottaa tilanteen tosialliset ja inhimilliset puolet huomioon. He tutkivat ulkoiset ärsykkeet, tiedot, yksityiskohdat, uutiset yms. epäsuoranaisesti, heidän sisällänsä syntyvien tunteiden kautta. Heidän toimintansa on hyvin organisoitua. Tämän typologian miesedustajilla on paljon pienempi tarve istua tukevasti satulassa, pitää ohjat käsissä tai olla jonkin asian johtaja. Etenkin silloin, kun se tapahtuisi muiden tarpeiden ja halujen kustannuksella.

He yleensä pursuavat ystävällisyyttä, hellyyttä ja huolenpitoa. He ovat hienoja isäntiä, joiden piirissä muut ihmiset tuntevat olonsa mukavaksi. Tämä ei pelkästään siksi, koska monesti he muistavat saman tien nimesi ja kiinnostuksen kohteitasi. He ovat huomaavaisia muita kohtaan eivätkä kadu ikinä panoksiaan muiden hyvinvoinnin eteen. Heistä voidaan sanoa, että he ovat perintöjen suojelijoita sanan parhaimmassa merkityksessä. Ihmisiä, jotka eivät unohda muiden syntymäpäiviä tai muita merkkipäiviä.

He voivat olla loukkaantuneita, kun muut eivät huomaa heitä. He kaipaavat muiden arvostusta ja suosituksen vahvistusta. He kiinnittävät huomioita muiden kasvoihin ja ulkonäköön ja tekevät johtopäätöksiä sosiaalisten normien perusteella. Kun he ovat erillään muista ihmisistä, he tuntevat itsensä vangeiksi.

He muistuttavat joskus ESTJ:n typologiaa velvollisuudentunnon ja järjestelmällisyyden vuoksi, mutta syyt, miksi he käyttäytyvät niin, ovat erilaisia. ESTJ:n motivaatio on looginen ja objektiivinen, ihmissuhteista riippumatta tai joskus jopa niistä huolimatta. ESFJ:lla on sen sijaan yksityisiä ja henkilökohtaisia syitä, riippuen siitä, mistä asiasta ja kenestä on kyse. Heidän itsekunnioituksensa lähtee siitä, mitä ihmiset, joista he välittävät ajattelevat heistä.

He pyrkivät siihen, että heidän elämänsä ja tekemisiään ovat selkeitä esimerkkejä hyvistä suhteista muihin. Että he ovat hyviä vanhempia, naapureita, työntekijöitä jne. Kun ESFJ:t, osaavat iloita siitä, että ympäröivät ihmiset ottavat heidät vastaan sellaisina kuin he ovat, eikä pelkästään siksi, koska he toimivat oikein ja uhrautuvaisesti, he huomaavat, että pystyvät tarvittaessa vapautua muiden mielipiteistä ja arvioinnista ja olla enemmän omia itsejään. Tämä antaa heille mahdollisuuden olla loukkaamatta muiden kritiikistä ja hyväksyä sen neuvona virheiden välttämiseksi tulevaisuudessa.

ESFJ:n ja ENFJ:n heikkona puolena on esimerkiksi se, että he harvoin suostuvat monimutkaisiin loogisiin analyyseihin, jotka vaativat huolellista ja työlästä tarkkuutta. Kun he laiminlyövät tämän rationaalisemman puolen, stressitilanteissa he voivat odottamatta räjähtää voimakkaan kriittisyyteen, joka on usein epälooginen, ristiriitainen, irrationaalinen ja monesti myös epäoikeudenmukainen. Kehittymätön ja sivistymätön ajattelutapa voi johtaa siihen, että he hyväksyvät jonkin ideologian tai ideologioiden järjestelmän varauksetta ymmärtämättä sitä sen tarkemmin.

Mikä työ sopii sinulle parhaiten?

TARKKA KYSELY 60 kysymystä NOPEA KYSELY 20 kysymystä

Täyttämällä Emiero kyselyä voit selvittää, minkälaisia ammatteja sopivat sinulle parhaiten ja mitkä sinun kannattaisi välttää.