Seriffi ENTJ

Extroversion - dominoiva, pyrkii pois, suoraviivainen, päättäväinen
iNtuition - innovatiivinen, visionäärinen, tulevaisuuteen katsova, rohkea
Thinking - looginen, asiallinen, pragmaattinen, järkevä
Judging - organisoitu, järjestelmällinen, päättäväinen, sinnikäs

5 %

Ihmiskunnassa on noin
5% Seriffi typologian edustajia.

Mikä työ sopii sinulle parhaiten?

TARKKA KYSELY 60 kysymystä NOPEA KYSELY 20 kysymystä

Täyttämällä Emiero kyselyä voit selvittää, minkälaisia ammatteja sopivat sinulle parhaiten ja mitkä sinun kannattaisi välttää.

Perusominaisuudet:

  • Erinomaiset johtamistaidot
  • Itsevarmuus
  • Vahva kommunikaatiotaito
  • Arvostavat järjestelmällisyyttä
  • Hyviä päätöksenteossa
  • Pitävät suunnittelemisesta
  • Itsevarmoja, suorapuheisia, vilpittömiä

Typologian kuvaus - Seriffi

ENTJ:t kaipaavat asioiden hallitsemista. Toisin kuin ESTJ:t, he eivät tyydy pelkkien käytännön asioiden hoitamiseen, vaan haluavat johtaa, ohjata, komentaa ja parantaa. He osaavat organisoida erilaisten ihmisien tehtäviä, yhtenäistää tavoitteita, strategioita ja odotuksia, sekä määritellä vastuita ja vaatia vastuullisuutta. He ovat hieman kuin INTJ, mutta heidän näkemykset eivät leiju ilmassa, vaan pysyvät tukevasti maassa. ENTJ yrittävät parantaa ketunjahdin organisointia, mutta eivät kysy, miksi kettua jahdataan. Heidän sisäinen voima ja tarve on johtaminen. Se tulee ilmi jo nuoruusiässä, kun he yrittävät vaikuttaa muihin lapsiin. He yksinkertaisesti tietävät, kuinka asioiden täytyy olla ja miten niitä voidaan saavuttaa. Ikään kuin he olettaisivat, että muilla ei ole samanlaista kykyä nähdä asioita yhtä selkeästi, ja olisi ajan hukkaa selittää se heille.

He erottavat ympäröivää maailmaa, yleistävät sitä eivätkä löydä todistuksia omille väitteille. Heillä on hyvin kehitetty käytännöllisyystaju ja jonkin verran armottoman suoraviivainen pragmaattisuus. Heidän tarkkavaisuutensa ansioista he huomaavat heti järjestelmän epäkohtia. He pyrkivät melkein automaattisesti eliminoimaan niitä. He inhovavat turhaa pyrkimistä, toistuvia virheitä ja tarpeen selittää asioita kahteen kertaan.

He paljastavat vääriä ja epäloogisia lähtökohtia tai perusteetonta johtopäätöstä, joka ei perustu edelliseen, ilman armoa. He aloittavat välittömästi korjausliikkeet. He nauttivat kohtaamisista, keskusteluista ja tapaamisista, ja heidän tavoitteena on oppia jotain uutta ja kehittää itseään. Heidän tapaansa kommunikoida ei kannata ottaa henkilökohtaisesti, koska sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, pitävätkö he kanssaihmisistä vai ei. Heidän tavoitteena on vain ja ainoastaan saada mahdollisimman paljon tietoja. ENTJ:t pitävät ajatusten vaihdosta riippumatta siitä, vahvistaako keskustelun tulos heidän näkökulmansa vai ei. He arvostavat ihmisiä, jotka väittävät vastaan. Heidän mielestä ihmiset, jotka eivät pysty esittämään ja puolustamaan omaa näkökulmaa ja antavat toisten pelotella heitä ovat ”pelkkää ilmaa”.

ENTJ:t osaavat olla vakuuttavia, esittävät itseään selvästi ja ytimekkäästi ja keskittyvät asian ytimeen. Tämä tekee heistä erinomaisia kommunikoijia ihmisten johtamisesta. He odottavat, että heidän kumppaninsa työ- ja yksityiselämässä ovat myös vahvoja persoonia, joilla on terve itseluottamus ja jotka eivät pelkää satunnaisia yhteenottoja.

Kehitetyt ENTJ:t osaavat nähdä asiat useasta eri näkökulmasta melkein ihmeellisellä tavalla ja suhtautua niihin avomielisesti, mistä on hyötyä johtopäätösten tekemisessä, mutta myös ihmissuhteissa. Heillä on erinomainen taito tunnistaa tilanteista kehittyviä tilaisuuksia ja samalla kyky ja voima tarttua niihin. Menestyvät ENTJ:t osaavat hyvin pitää visioit ja todellisuudet tasapainossa.

Mikä työ sopii sinulle parhaiten?

TARKKA KYSELY 60 kysymystä NOPEA KYSELY 20 kysymystä

Täyttämällä Emiero kyselyä voit selvittää, minkälaisia ammatteja sopivat sinulle parhaiten ja mitkä sinun kannattaisi välttää.