Mestari ENFP

Extroversion - dominoiva, pyrkii pois, suoraviivainen, päättäväinen
iNtuition - innovatiivinen, visionäärinen, tulevaisuuteen katsova, rohkea
Feeling - huolehtiva, antelias, herkkä, suojeleva
Perceiving - objektiivinen, sopeutuva, spontaani, kevytmielinen

5 %

Ihmiskunnassa on noin
5% Mestari typologian edustajia.

Mikä työ sopii sinulle parhaiten?

TARKKA KYSELY 60 kysymystä NOPEA KYSELY 20 kysymystä

Täyttämällä Emiero kyselyä voit selvittää, minkälaisia ammatteja sopivat sinulle parhaiten ja mitkä sinun kannattaisi välttää.

Perusominaisuudet:

  • Sydämellisiä ja innostuneita
  • Empaattisia ja huolehtivia
  • Pystyvät ajattelemaan abstraktisesti ja ymmärtämään monimutkaisia käsitteitä
  • Kaipaavat muiden hyväksyntää
  • Huonosti organisoituja
  • Vahvoja kommunikaatiotaitoja
  • Viihdyttäviä ja spontaaneja
  • Erittäin luovia

Typologian kuvaus - Mestari

He keskittävät huomionsa ennen kaikkea ihmisiin ja arvoihin, ei asioihin tai objekteihin, kuten ENTP:t. Heitä on noin 5% meidän keskuudessamme ja he ovat ikiaikaisia taistelijoita täydellisyyden, rakkauden ja spontaanisuuden puolesta, jotta ihmiset olisivat enemmän oma itsejään.

Heidän elämässään harvoin tapahtuu mitään merkityksetöntä tai turhaa. Heillä on vahva kyky motivoida ja inspiroida. He ovat aidosti iloisia, kun heidän pyrkimyksensä rohkaisee muita ja he ovat aina valmiita auttamaan. Huono kokemus, esim. kun heitä ymmärretään väärin tai heitä vastustetaan, voi kuitenkin johtua masennukseen tai kostonhimoon. Silloin kun heidän arviointinsa perustuvat todellisuuteen, ne ovat melkein nerokkaita. Jos ei, ne ovat pahasti väärässä.

He osaavat havaita itseään tosi intensiivisesti, mutta he ovat myös herkkiä havaitsemaan ympäristöään. Tämän ansiosta he voivat huomata sellaisia ihmissuhteissa asioita, jotka jäävät muilta usein huomaamatta. Luonnollisina optimisteina he näkevät ihmisissä vain heidän parhaita puolia. Tämä typologia on kaikkein optimistisin. Joskus heidän kuitenkin tulee kestää sitä, että heidän optimismiaan ymmärretään väärin ja sitä jopa tulkitaan pinnallisuudeksi.

He ovat hyvin luovia ja mielellään tekevät uusia asioita, ennen kaikkea sellaisia, joista muut nauttivat. Samalla tavalla kuin ENTP:t, he aloittavat enemmän asioita, kun mitä he ehtivät viedä päätökseen. Heidän iloisuutensa vuoksi heidän innostuksensa tarttuu kuitenkin helposti muihin, jotka vievät asian loppuun heidän puolestansa. He osaavat tosi hyvin improvisoida ja sen vuoksi lopputulos onkin joskus hyvin erilainen verrattuna siihen, mitä he alun perin suunnittelivat.
He rakastavat vapautta ja inhoavat riippuvaisuutta ja alemmuutta: niin muita kohtaan kuin muilta heitä kohtaan. ENFP:t voivat houkutella kannattajia, jotka he eivät itse haluaisi ja joista he eivät olleet tietoisia.

ENFP voivat onnistua usealla alalla. He ovat sydämellisiä, innostuneita, viihdyttäviä, aitoja, kekseliäitä, hyväntuulisia, luovia ja pystyvät hallitsemaan melkein mitä vain, josta he ovat kiinnostuneita. He menestyvät ennen kaikkea siellä, missä he voivat tehdä yhteistyötä muiden kanssa. Heidän läsnäolonsa vaikuttaa kollegoihin myönteisellä tavalla. He osaavat kerätä ihmisjoukkoja palaverin tai kokouksen aloittamiseksi tai ”käynnistämiseksi”.

He eivät ole niin hyviä organisointiin liittyvissä yksityiskohdissa ja heidän huomioiden ja suositusten käyttöönotossa. Heidän vahvana puolena voidaan pitää kyky reagoida tosi nopeasti äkillisiin tilanteisiin ja ratkaista vastaan tulevia ongelmia. Jotta he menestyisivät, heille tulee antaa vaihtelevia tehtäviä, mieluiten joka päivää jotain uutta ja jopa erilaisten ihmisten kanssa. Vain silloin he voivat hyödyntää luovuuttaan ja joustavuuttaan, joka vaatii paljon tilaa ja liikkumavaraa. Toisinaan heidän johtajuutensa on niin läpitunkeva ja kaikkialla läsnä, että he eivät pysty hyväksymään muiden ideoita. Vuorovaikutus muiden ihmisten kanssa on ENFP:lle luonnollista samalla tavalla kuin vesi kaloille.

Toisaalta he inhoavat työtä, joka heidän mielestään vaatii mekaanista toistamista ilman ajattelua, sääntöjen ja normien noudattamista, ja missä täytyy huomioida hallinnollisia asioita ja yksityiskohtia. Sellaisessa työssä he eivät menesty.
ENFP:t ovat joskus jännittyneitä. Ikään kuin he odottaisivat kriisin tuloa, ja kun se ei tapahdu, he osaavat itse sytyttää sen esimerkiksi jättämällä asioiden hoitaminen viime tippaan. He tietävät, että niissä tilanteissa he osaavat olla erittäin tehokkaita ja pystyvät hoitamaan kaiken kerallaan ihmeellisen innostuneina. He useimmiten onnistuvat tekemään sen ajoissa.

Ongelman taustalla on, että he odottavat muilta ihmisiltä, perheen jäseniltä, ystäviltä ja kollegoilta samanlaista toimintaa. He virheellisesti ajattelevat, että heidän elämäntapansa sopii jokaiselle, mikä ei pidä paikkansa.

He ovat aina kiinnostuneita siitä, mikä on, eikä siitä mitä ei ole. Tämä elämä ohituskaisalla, samalla tavalla kuin ESFP:llä, vaatii joskus verojaan, mikä voi tulla ilmi suurissa mielentilan vaihteluissa, jolloin masennuksen tilalle tulee innostus tai skeptisyyden tilalle optimismi. On tunnustettava, että ne ovat erittäin alttiita kolmelle sairaudelle: päänsärky ja migreeni, selkäkipu ja joskus melkein patologinen väsymys ja uupumus. Tämän vuoksi on tosi tärkeä, että he joskus hidastavat ja ottavat rennosti.

Erityisen vahva puoli ENFP:lla on kommunikaation mukautumiskyky. Kameravalvonnan tallenteet ovat paljastaneet, että he osaavat muita tyyppiä paremmin omaksua keskustelukumppanien rytmin, eleet, ilmeet ja puhetavan.

ENFP:t ovat useimmiten epäitsekkäitä ja moraalisia. Kuten kaikki idealistit, he kaipaavat paljon ylistystä ja kunnioitusta. Tämän vuoksi he pitävät yhteyttä monien ihmisten kanssa ja kuuluvat eri ryhmiin. Toisaalta heillä on suuri yksityisyyden tarve ja he kaipaavat ihmistä, jonka puoleen he voivat kääntyä kaikissa tilanteissa.

Mikä työ sopii sinulle parhaiten?

TARKKA KYSELY 60 kysymystä NOPEA KYSELY 20 kysymystä

Täyttämällä Emiero kyselyä voit selvittää, minkälaisia ammatteja sopivat sinulle parhaiten ja mitkä sinun kannattaisi välttää.